ความสามารถของคุณคือสิ่งที่เราต้องการ
เรากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย เรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน
ตำแหน่ง
สาขา
รายละเอียด
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Job Overview
 1. Managing, take the lead & improve overall Customer Service Department management.
 2. Ensure Customer Service Department mission align with Company’s Vision, Mission and Objectives. 
 3. Guide, coaching and supervise staff for Daily Department Operation.
 4. Take ownership of customer’s issues; follow problem through resolution.
 5. Maintain an orderly workflow according to urgencies and priorities.
 6. Recruit, mentoring and guiding to develop customer service environment among employees and nurture an environment where they can excel through encouragement and empowerment.
Responsibilities and Duties
 • Bachelor's Degree or higher in related field.
 • All applicants who are passionate about serving excellent customer service.
 • Excellent English and Thai communication skills for both verbal and nonverbal.
 • 3-5 years experienced in leading and managing team in customer service field.
 • Perform staff’s supervision, coaching, and guidance for daily cases occur and provides solution to customer via Careline (Telephone), Enquiry (E-mail), Line, Facebook and Skype (Store communication) within specific time frame manner.
 • Ensure staff dealing with customer via all channels; Careline, Enquiry e-mail, Line and Facebook performed at excellent and professional level.
 • Supervise staff dealing with Store for customer service matters at professional level.
 • Supervise and direct consult Store Manager for the best customer satisfaction and problem resolutions till case closed.
 • Direct handling critical and serious customer services matter till case closed.   
 • Identify total man power full strength and recruit to ensure Department runs at optimal level.
 • Prepare clear Staff Job Descriptions.
 • Staff job delegation and specialization.
 • Data tracking compilation and summary.
 • Data analysis for improvement.
 • CS Monthly Report preparation.
 • CS Monthly Report announcement – Highlights and Feedback to related Department.
 • Conduct Department meeting and weekly briefing to ensure clear communication.
วันที่โพสต์: 08 Jun 2022
ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

Job Summary Function:

- Training for the branch' s staffs, according to the company's policy to ensure the efficiency of the organization to be effective.

- Create tool and build up company culture, employee engagement.

- Report directly to the Development and training manager.

Qualification:

- Male or Female, Age between 27-40 years old

- Bachelor degree or higher in related fields.

- Have experience as HR Training or Organization Development field at least 5 years

- Experience in the Retail staff training will be considered. 

- Experience with solid knowledge in modern HR methodology.

- Hand on in competency development,Career Path and Assessment tools,Create training course.

- Highly organized, proactive and highly self-disciplined

- Good communicate in English.

- Have logical thinking and energetic

วันที่โพสต์: 08 Jun 2022
ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่
Responsibilities :

 • Organize to establish and improve the operation procedure, standardization and management system of large-item delivery for both Own fleet delivery team and 3PL delivery management.
 • Responsible for the development of third-party Logistic(3PL) resources and contract signing, formulating distribution coverage, freight rates and distribution plans.
 • Analyze the delivery/Transportation cost of large item products, review the delivery cost and continuously optimize the delivery operation cost structure.
 • Responsible for the establishment, management and improvement of the distribution service network in the region, and responsible for the distribution capacity and service quality.
 • Manage transportation cost budget and performance for company’s logistics
 • Manage transport invoice and payment process
 • Monitor PO balance, approval and ensure payment transaction according to contractual term and conditions

Qualifications:

 • Age 28-40 Male or Female, Thai Nationality only
 • Bachelor degree of Logistics, Supply Chain, or related fields
 • At least 5-10 years  experience  in Supply chain; Logistics and Transportation Management
 • Knowledge of Transport Management and Logistics cost
 • Good command in English both written and spoken 
 • Good computer literacy (MS Office especially Excel)
 • Experience in the Retail Company will be considered
วันที่โพสต์: 08 Jun 2022
เจ้าหน้าที่ออกแบบ
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

Job description

 • liaising with team to determine their requirements and budget
 • Generate ideas to portray concepts and deliver messages to advertise products/services
 • Stay updated and research on current market trends on design/retail design
 • Managing proposals from typesetting through to design, print and production.
 • Working with team, briefing and advising them with regard to design style, format, print production, and timescales
 • Developing concepts, graphics, and layouts for product illustrations, company advertisement offline & online
 • Determining size and arrangement of copy and illustrative material, as well as font style and size
 • Preparing rough drafts of material based on an agreed brief
 • Reviewing final layouts and suggesting improvements if required liaising with external printers or vendors on a regular basis to ensure deadlines are met and material is printed to the highest quality.
 • Other ad hoc tasks as assigned by the managers

Requirements:

 • Degree in Graphic Design or a related field
 • Experience as a graphic designer (preferably from e-commerce / digital/start-up industry). Fresh graduates are welcomed to apply!
 • Proficiency in Adobe Photoshop and Illustrator is a must. Proficiency in Adobe After Effects is preferred
 • Good command of English
 • Strong problem-solving skill and willingness to learn
วันที่โพสต์: 08 Jun 2022
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

JOB Description

 • Develop and execute marketing activities across digital channels, including SEO, SEM, wed management, email marketing, social media and digital advertising campaigns.
 • Curate, review and monitor existing content and refresh, update and remove outdate contend as required.
 • Synchronize and target marketing activities across digital channel to drive sales and maximize ROL
 • Measure and report performance of all digital marketing campaigns, and assess against goals (ROI and KPIs)
 • Identify trends and insights, and optimize spend and performance based on the insights
 • Brainstorm new and creative growth strategies
 • Collaborate with internal teams to create visual, landing pages and optimize user experience
 • Collaborate with agencies and other vendor partners
 • Evaluate emerging technologies. Provide thought leadership and perspective for adoption where appropriate
 • And other duties as assigned time to time
Qualifications:

 • Have experience as Digital Marketing field 
 • Experience in the Retail Company will be considered.
 • Experience leading and managing marketing database,email, social media and display advertising campaigns
 • Creative thinking in Social media contents
 • Basic knowledge of website analytic tools(Google analytics, Netlnsight,Omniture, Webtrends)
 • Fluent written and spoken English
วันที่โพสต์: 08 Jun 2022
เจ้าหน้าที่การตลาด
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

Job Scope:

1. Responsible for advertises, Additional advertising of stores that have already team.

 • Responsible for the all-additional advertising, requested from the branch campaigns.
 • Responsible for additional advertising for activities, promotions,
 • Coordinate with the team of the store to get more information, Location and etc. to consider the additional advertising
 • Prepare Proposal for additional advertising as assigned.
 • Coordinate with vendor to process quote the quotation and planning to installation.
 • Coordinate with staff to process request permission to installation.
 • Submit an installation report, after completing the installation of the advertising.

2. Responsible for repair advertising (Defective advertising, refurbish advertising, and notice of repair) team.

 • Request additional pictures and damage information from the front office Coordinate with vendor to process quote the quotation and planning to repairing.
 • Coordinate with staff to process request permission to repair. Submit a repair report, after completing the repair.

Qualification : 

 • Have experience as Marketing field
 • Experience in the Retail Company will be considered.
 • Good understanding of marketing advertising.
 • Good command of both spoken and written English.
 • New graduate are welcome
วันที่โพสต์: 08 Jun 2022
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

Job Scope

 BRAND

 • Act as the brand custodian for MR DIY and its brands, to ensure that all brands under the MR DIY portfolio are accurately and positively profiled at all times.
 • Build strong partnerships with MR DIY’s internal and external stakeholders, agencies, media, governments, their agencies and departments and with industry associations
 • Promote and nurture best practice corporate communications theories and practice across the MR DIY Group

MARKETING

 • Develop and execute MR.DIY’s overall corporate communications and marketing strategies and campaigns
 • Support the functions of the business including helping developing content and collaterals
 • Lead, support and develop the corporate communications team, demonstrating innovative ideas, progressive thinking, effective SOPs and process optimisations
 • Inculcate strong corporate communications knowledge and practices amongst the wider marketing team and key stakeholders across the Group
 • Set clear KPIs for communications, and benchmark the team’s performance as well as that of its agency partners

 PR & INTERNAL COMMS

 • Develop forward-looking and comprehensive annual PR plans for the MR DIY Group that are strongly aligned to business objectives, and meets the reputation and communications needs of the Group
 • Work closely and guide the Group’s PR and related agencies to plan, develop and execute the Group’s PR and communications activities, whilst ensuring quality of all content and deliverables.
 • Ensure that the Group’s websites, press releases, emailers, presence and branding at conferences and events, all manners of collateral, and other tools clearly adhere to brand standards, brand messaging and brand visual identity guidelines.
 • Act as the primary corporate point of contact for media queries and engagements.
 • Closely monitor news, media and social media channels to ensure the Group remains highly alert and sensitive to news and issues that could potential impact the MR DIY brand, and recommend proactive steps to mitigate any risks that may arise.
 • Develop and monitor a communications-focused crisis reponse plan for the Group.
 • Support and guide communications teams across the MR DIY Group across markets to ensure their content and messaging is aligned to the Group’s business and brand objectives.
 • Develop and execute any other communications initiatives required to support internal and external stakeholder engagement, including employee communications.
 • Set clear KPIs for PR and benchmark the team’s performance as well as that of its agency partners

CSR

 • Support the CSR team by showcasing their efforts as needed to internal and external stakeholders
 • Ensure that messaging around CSR campaigns are consistent with overall brand and reputation messaging.

INSIGHTS & TRENDS

 • Monitor and analyse developing political, social, economic and lifestyle events and trends, study the impact to the Group's goals and objectives, and develop streamlined PR ideas to maximise the brand’s exposure

Requirements

 • At least 5 - 8 years of experience in Public Relations and Media Management or related fields.
 • Highly proficient in BM and English, with excellent verbal and written communications skills
 • Good business acumen; excellent understanding of how marketing and communications can support business objectives
 • Creative and innovative, willing to explore new ideas to keep the MR DIY brands interesting and relevant
 • Independent go-getter and excellent team player, committed to building sustainable brands
 • Strong leadership skills, able to lead, nurture and guide team members and agency partners
 • Good decision-making capabilities, level-headed in times of crises
 • Candidates with a passion for supporting communities in need or currently doing volunteer/outreach work have a significant advantage

 

วันที่โพสต์: 08 Jun 2022
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

Job Description:

 • Develop and implement innovative communications strategies and plans
 • Manage the communication between agent and firms.
 • Ensure standards are reflected in communication tools.
 • Organize advertisements and communications activities.
 • Monitor communications strategies, plans and activities.
 • Calculate and anticipates the effects of advertisement activities on customer loyalty.
 • Design and analyze customer survey.
 • Communicate and cooperates advertising activities with counterparts.
 • Search for new third party partnership.
 • Follow up the marketing and communication strategy.
 • Monitor suppliers/ agents, competitors and economic data.
 • Follow up the performance standards applicable to marketing.
 • Coordinates the workflow and processes automation in order to win productivity.
 • Propose and share innovative communication activities as well as best practices internally.
 • Maintain an internal and external network of marketing and communication experts.
 • Coordinates internal and external information flow on decoration activities.
 • Manage the department operating budget respected.
 • Negotiate with suppliers/agents and also monitor suppliers’ performance.
 • Analyze the results of negotiations with respect to qualitative and quantitative measures with a view to detect future negotiation levers Measure the impact of the operations on turnover.
 • Consolidate all projects progress from involved functions in order to provide progress
 • update the HOD marketing and management team on the progress of work


Qualifications:

 • Minimum Bachelor degree in Communications, Marketing, or related field
 • 5 years of working experience in Marketing Communications with at least 3 years in management level.
 • Experience from retail is an advantage.
 • Excellence English Written and verbal communication.
 • Good communication skills, strong leadership, good presentation skills, well-organized and working multi-task.
 • High commitment, able to work independently and under pressure.
วันที่โพสต์: 08 Jun 2022
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

Responsibilities :

 • Oversee, manage and control accounting process, AP, GL, daily transactions of accounts which include accrual items, adjustments and all accounts reconciliation.
 • To oversee the day-to-day operational matters, manage and control procure to pay process, ensure completeness of expense and promptly payment.
 • Completes payments and controls expenses by receiving, processing, verifying, and reconciling invoices.
 • Reconciles processed work by verifying entries and comparing system reports to balances.
 • Charges expenses to accounts and cost centers by analyzing invoice/expense reports; recording entries.
 • Pays vendors by monitoring discount opportunities, verifying federal id numbers, scheduling and preparing checks, and resolving purchase order, contract, invoice, or payment discrepancies and documentation.
 • Ensures credit is received for outstanding memos.
 • Issues stop-payments or purchase order amendments.
 • Pays employees by receiving and verifying expense reports and requests for advances; preparing checks.
 • Maintains accounting ledgers by verifying and posting account transactions.
 • Verifies vendor accounts by reconciling monthly statements and related transactions.
 • Maintains historical records by microfilming and filing documents.
 • Disburses petty cash by recording entry and verifying documentation.
 • Reports sales taxes by calculating requirements on paid invoices.


Qualification

 • Degree in Accounting/Finance
 • 5-10 years of experience related to this function.
 • Computer literate, advance MS Excel, MS Word, Power Point
 • Strong technical skill and how to apply in sense of business/commercial
 • Able to work independently, Self-motivated, Good service mind, Detail-oriented and organized
 • Mature, good team player, fun to work hard, able to handle multi-task, fast learning, detail oriented PLUS sense of urgency
 • Good communication skills
วันที่โพสต์: 08 Jun 2022
ส่งอีเมลถึงเราเพื่อค้นหาโอกาสเพิ่มเติม
สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา