ความสามารถของคุณคือสิ่งที่เราต้องการ
เรากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย เรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน
ตำแหน่ง
สาขา
รายละเอียด
พนักงานแคชเชียร์
สาขา: 1.ประจำสาขา
1.ประจำสาขา

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : หน้าสาขา
 • เวลาการทำงาน : สัปดาห์ละ 6 วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กล่าวต้อนรับลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า หรือ ข้อมูลโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-รับชำระค่าสินค้าและคำนวณเงินจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

-ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเมื่อลูกค้าชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย

-สรุปยอดเงินขายของแต่ละวันให้ถูกต้อง เช่น สรุปค่าใช้จ่ายเงินสด,เครดิต และมีความรอบคอบในด้านเอกสารทั้งหมด

-ปฏิบัติงานด้านงานบริการได้ตรงตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ (ปี) : 18 – 35

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ยิ้มแย้มแจ่มใส คล่องแคล่วว่องไวในการคิดเลข / คำนวณ มีใจรักบริการ
 • ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- เบี้ยขยัน

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- เงินรางวัลปิดยอดขายตามเป้า

- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าพนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคล   สมรส อุปสมบท และ ฌาปนกิจ

- การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

 

วันที่โพสต์: 17 Aug 2020
พนักงานจัดเรียงสินค้า
สาขา: 1.ประจำสาขา
1.ประจำสาขา

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : หน้าสาขา
 • เวลาการทำงาน : สัปดาห์ละ 6 วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กล่าวต้อนรับลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า หรือ ข้อมูลโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-จัดเรียงสินค้าบนชั้นวางสินค้าได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยและครบถ้วน

- ติดป้ายราคาสินค้าบนชั้นวางได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- ตรวจสอบสินค้าคงคลังในร้านที่หมดอายุและสินค้าที่โปรโมชั่น และให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า หรือ ค้นหาสินค้า

-ปฏิบัติงานด้านงานบริการได้ตรงตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด


คุณสมบัติ

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ (ปี) : 18 – 35

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีใจรักบริการ ขยัน อดทน
 • มีใจรักบริการ

สาขาที่เปิดรับ


สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- เบี้ยขยัน

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- เงินรางวัลปิดยอดขายตามเป้า

- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าพนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส อุปสมบท และ ฌาปนกิจ

- การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

 

 

วันที่โพสต์: 17 Aug 2020
เจ้าหน้าที่สโตร์
สาขา: 1.ประจำสาขา
1.ประจำสาขา

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขา
 • เวลาการทำงาน : สัปดาห์ละ 6 วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดภายในร้าน และหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษัทฯ

-ตรวจรับสินค้าพร้อมกระจายสินค้าที่ได้รับเข้ามา ให้แสดงที่ชั้นวางสินค้าในแต่ละแผนกโดยต้องมีการจัดเก็บข้อมูลไฟล์การรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง

- ตรวจสอบสินค้าคงคลังในร้านที่หมดอายุและสินค้าที่โปรโมชั่น และให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า หรือ ค้นหาสินค้า

-ปฏิบัติงานด้านงานบริการได้ตรงตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

 

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ (ปี) : 18 – 35

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีใจรักบริการ ขยัน อดทน
 • มีใจรักบริการ

สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- เบี้ยขยัน

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- เงินรางวัลปิดยอดขายตามเป้า

- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าพนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส อุปสมบท และ ฌาปนกิจ

- การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

วันที่โพสต์: 17 Aug 2020
ผู้ช่วยหัวหน้าร้าน
สาขา: 1.ประจำสาขา
1.ประจำสาขา

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขา
 • เวลาการทำงาน : สัปดาห์ละ 6 วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-บริหารร้าน ดูแลการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

- ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่ง ระเบียบไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา

- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดภายในร้าน และหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษัทฯ

-สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ควบคุมคุณภาพสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าบนชั้นวางสินค้า และบริการลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

- รายงานยอดขาย และยอดสินค้าคงเหลือ สภาพการขาย ผลการดำเนินงานของร้าน และข้อมูลต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา

-บริหารสินค้าหน้าร้าน,สินค้าคงเหลือ และกำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

-ปฏิบัติงานด้านงานบริการได้ตรงตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

 

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ (ปี) : 22 – 35

ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป หรือ บุคคลที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีภาวะความเป็นผู้นำ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และมีใจรักบริการ

สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- เบี้ยขยัน

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- เงินรางวัลปิดยอดขายตามเป้า

- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าพนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส อุปสมบท และ ฌาปนกิจ

- การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่โพสต์: 17 Aug 2020
ส่งอีเมลถึงเราเพื่อค้นหาโอกาสเพิ่มเติม
สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา