ความสามารถของคุณคือสิ่งที่เราต้องการ
เรากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย เรากำลังมองหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน
ตำแหน่ง
สาขา
รายละเอียด
พนักงานแคชเชียร์
สาขา: หน้าสาขา
หน้าสาขา

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : หน้าสาขา
 • เวลาการทำงาน : สัปดาห์ละ 6 วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กล่าวต้อนรับลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า หรือ ข้อมูลโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-รับชำระค่าสินค้าและคำนวณเงินจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

-ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเมื่อลูกค้าชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย

-สรุปยอดเงินขายของแต่ละวันให้ถูกต้อง เช่น สรุปค่าใช้จ่ายเงินสด,เครดิต และมีความรอบคอบในด้านเอกสารทั้งหมด

-ปฏิบัติงานด้านงานบริการได้ตรงตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ (ปี) : 18 – 35

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ยิ้มแย้มแจ่มใส คล่องแคล่วว่องไวในการคิดเลข / คำนวณ มีใจรักบริการ
 • ผู้สมัครที่มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- เบี้ยขยัน

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- เงินรางวัลปิดยอดขายตามเป้า

- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าพนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคล   สมรส อุปสมบท และ ฌาปนกิจ

- การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

 

วันที่โพสต์: 17 Aug 2020
พนักงานประจำร้าน
สาขา: หน้าสาขา
หน้าสาขา

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : หน้าสาขา
 • เวลาการทำงาน : สัปดาห์ละ 6 วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กล่าวต้อนรับลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า หรือ ข้อมูลโปรโมชั่น ส่วนลดต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-จัดเรียงสินค้าบนชั้นวางสินค้าได้อย่างถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยและครบถ้วน

- ติดป้ายราคาสินค้าบนชั้นวางได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- ตรวจสอบสินค้าคงคลังในร้านที่หมดอายุและสินค้าที่โปรโมชั่น และให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า หรือ ค้นหาสินค้า

-ปฏิบัติงานด้านงานบริการได้ตรงตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด


คุณสมบัติ

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ (ปี) : 18 – 35

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีใจรักบริการ ขยัน อดทน
 • มีใจรักบริการ

สาขาที่เปิดรับ


สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- เบี้ยขยัน

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- เงินรางวัลปิดยอดขายตามเป้า

- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าพนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส อุปสมบท และ ฌาปนกิจ

- การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

 

 

 

 

วันที่โพสต์: 17 Aug 2020
เจ้าหน้าที่สโตร์
สาขา: หน้าสาขา
หน้าสาขา

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน : งานประจำ
 • จำนวนที่รับ : จำนวนมาก
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขา
 • เวลาการทำงาน : สัปดาห์ละ 6 วัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- ดูแลการจัดเรียงสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ

- ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดภายในร้าน และหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษัทฯ

-ตรวจรับสินค้าพร้อมกระจายสินค้าที่ได้รับเข้ามา ให้แสดงที่ชั้นวางสินค้าในแต่ละแผนกโดยต้องมีการจัดเก็บข้อมูลไฟล์การรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง

- ตรวจสอบสินค้าคงคลังในร้านที่หมดอายุและสินค้าที่โปรโมชั่น และให้ความช่วยเหลือลูกค้าเพื่อตรวจสอบสินค้า หรือ ค้นหาสินค้า

-ปฏิบัติงานด้านงานบริการได้ตรงตามมาตรฐานของร้าน และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้เป็นอย่างดี

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด

 

 

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย หรือ หญิง

อายุ (ปี) : 18 – 35

ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีใจรักบริการ ขยัน อดทน
 • มีใจรักบริการ

สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- เบี้ยขยัน

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- เงินรางวัลปิดยอดขายตามเป้า

- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าพนักงาน

- เครื่องแบบพนักงาน

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส อุปสมบท และ ฌาปนกิจ

- การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

วันที่โพสต์: 17 Aug 2020
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ขึ้นไป


สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส อุปสมบท และ ฌาปนกิจ
- การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

วันที่โพสต์: 17 Aug 2020
แผนกบัญชีและการเงิน
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ขึ้นไป


สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- เงินรางวัลปิดยอดขายตามเป้า
- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส อุปสมบท และ ฌาปนกิจ
- การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

วันที่โพสต์: 17 Aug 2020
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ขึ้นไป


สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- เบี้ยขยัน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าล่วงเวลาและทำงานในวันหยุด
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- เงินรางวัลปิดยอดขายตามเป้า
- ส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น มงคลสมรส อุปสมบท และ ฌาปนกิจ
- การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

วันที่โพสต์: 17 Aug 2020
Matketing Officer
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน

 • ติดต่อประสานงาน ภายนอกองค์กร และ ภายในองค์กร
  เช่น หารถแห่ หาพริตตี้ ติดต่อฝ่ายบัญชีเพื่อดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่าย ติดต่อหน้าสาขาเพื่อประสานงานเปิดสาขา และ ประสานงานด้านอื่นๆ เป็นต้น
 • ทำหน้าที่เตรียมเอกสารต่างๆ และดูแลเอกสารค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายการตลาด
  เช่น จัดเอกสารสำหรับ รถแห่ คนแจกใบปลิว ค่าสื่อโฆษณาต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆของฝ่ายการตลาด
 • ทำหน้าที่ เก็บข้อมูล และ ทำรายงานของฝ่ายการตลาด
  เช่น ทำข้อมูลค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาดประจำเดือน ทำข้อมูลและรายงานของสื่อโฆษณาที่ทางฝ่ายการตลาดได้จัดทำไปแล้ว ทำข้อมูลโฆษณาของแต่ละสาขา ทำข้อมูลภาษีป้ายของแต่ละสาขา ทำรายงาน Co-Promotion ต่างๆที่ทางบริษัทร่วมมือกับทางห้างสรรพสินค้า และทำหน้าที่เก็บข้อมูล ทำรายงานของฝ่ายการตลาดอื่นๆ
 • ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย – หญิง อายุ 21-28 ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีบุคลิก และ มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และความรับผิดชอบสูง
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และprogram พื้นฐาน Ms office เช่น  word, excel PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับผิดชอบงานได้มากกว่า 1-3 งานในเวลาเดียวกัน
 • มีความอดทนต่อสภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่โพสต์: 06 Aug 2020
พนักงานขับรถผู้บริหาร
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร
 2. จดบันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร เพื่อวางแผนการเดินทาง
 3. ขับรถให้ผู้บริหารทั้งใน กทม และปริมณฑล
 4. ดูแล และทำความสะอาดและสภาพรถ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 1. รู้เส้นทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ดี
 2. แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
 3. ไม่เอาเรื่องงานของผู้บริหารมาพูดต่อ
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง
 5. เป็นคนสุภาพ ขยัน ช่วยผู้บริหาร ถือของ
 6. เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดี ไม่ใช้อารมณ์
 7. ขอเป็นคนในพื้นที่พระราม 3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. ไม่ดื่มสุรา และดูดบุหรี่
วันที่โพสต์: 04 Oct 2019
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
สาขา: สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 4. แนะนำฝึกสอนอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
 5. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายจากการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อน รำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานและรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อ ป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
 6. รวบรวมวิเคราะห์สถิติและจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจาก การเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง
 7. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 23 ปีขึ้นไป
 3. วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าความปลอดภัยระดับวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
 5. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 6. คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์
 7. ทำงานภายใต้ความกดดันเป็นอย่างดี
วันที่โพสต์: 04 Oct 2019
ส่งอีเมลถึงเราเพื่อค้นหาโอกาสเพิ่มเติม
สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา