นโยบายความเป็นส่วนตัว

MR.DIY นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้บริการต่าง ๆ ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม การดำเนินการ และการใช้งานตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เกี่ยวกับการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ผู้ใช้งานยินยอมให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูลตามที่แจ้งในนโนบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย จากลิงก์ด้านล่างสุดของเว็บไซต์ในแต่ละหน้า

1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน คือบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (ประเทศไทย) จำกัด

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และจุดประสงค์การเก็บข้อมูล

เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ และถูกดำเนินการเพื่อการใช้งานในเว็บไซต์ ดังนี้

  • การร้องขอข้อมูลภายในหน้าเว็บไซต์ หรือการดาวน์โหลดข้อมูล
  • ไม่ว่าการร้องขอนั้นจะสำเร็จหรือไม่
  • วันที่ และเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • ข้อมูลอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ หรือเว็บโดเมนของคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานใช้เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์
  • ข้อมูลของระบบการดำเนินการของระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน รวมถึงขนาด และเวอร์ชั่นของเว็บไซต์บราวเซอร์ของผู้ใช้งาน

การใช้คุกกี้ (Cookie)

คุกกี้ คือ ข้อมูลหลาย ๆ ส่วนจากเว็บไซต์ที่ส่งไปยังโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อีกทั้งยังจดจำ และบันทึกข้อมูลเข้าผู้เข้าใช้งานขณะที่เข้าใช้งาน จนกว่าผู้ใช้บริการจะปิดโปรแกรม

คุกกี้ จะถูกจัดเก็บ และจดจำชั่วคราว แต่จะไม่ถูกเก็บไว้หลังจากบราวเซอร์ถูกปิด คุกกี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โดยปกติแล้วจะจัดเก็บข้อมูลเฉพาะจากเว็บไซต์บราวเซอร์ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้งาน

ในขณะที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชม หรือเข้ารับบริการทางด้านออนไลน์ คุณอาจจะถูกร้องขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในด้านการสร้างแอคเคาน์  การยืนยันข้อมูล หรือทางการตลาด ข้อมูลบุคคลทั้งหมดที่ได้รับมาจะถูกจัดเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวด และในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปใช้งานจะต้องขออนุญาตจากผู้ใช้งานก่อนเป็นลำดับแรก

 

3. สิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

หากผู้ใช้งานต้องการสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล หรือแก้ไขต่าง ๆ ผู้ใช้งานจะต้องเขียนคำร้องขอและส่งไปที่ผู้ควบคุมข้อมูล

ไม่ว่าเหตุผลในการต้องการเข้าถึงข้อมูลเพื่ออัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องส่งคำร้องขอ เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

หากผู้ใช้งานพิจารณาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานต้องร้องขอเพื่อแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง อีกทั้งผู้ใช้งานยังมีสิทธิในการร้องขอเพื่อบล็อก หรือลบข้อมูลที่แจ้งไว้ หรือข้อมูลผิดกฎหมาย

 

4. การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์

เพื่อเป็นการบริการที่ดียิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ ยังสามารถเชื่อมต่อคุณไปยังองค์กรต่าง ๆ ด้วยลิงก์มากมายที่แจ้งไว้บนหน้าเว็บไซต์ เมื่อผู้ใช้งานเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ผู้ใช้งานจะไม่มีสิทธิในนโยบายนี้ แต่จะมีสิทธิตามนโยบายของเว็บไซต์นั้น ๆ ที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อไปถึง ซึ่งหมายความว่านโยบายนี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ใช้งานในเว็บไซต์ของเรานั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการป้องกันข้อมูลต่างจากเว็บไซต์อื่น ๆ

 

5. เว็บไซต์ของเรา

เรามีโปรโตคอลความปลอดภันมาตรฐาน (SSL) เพื่อทำให้แน่ใจในการป้องกันของเว็บไซต์ของเรา และเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ของเราจะแจ้งเตือนอีกครั้งเวลาผู้ใช้งานให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราผ่านเว็บไซต์ หรือตอนที่ผู้ใช้งานส่งคำร้องขอเพื่อต้องการแก้ไขข้อมูลจากเราผ่านอีเมล อีกทั้งการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต หรืออีเมล จะไม่สามารถป้องกันข้อมูลได้ 100% ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการสูญเสียข้อมูลส่วนบุคคล หรือการส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านอินเตอร์เน็ตที่เราควบคุม

 

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 ทางบริษัทฯ อาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางเราจะอัพเดทข้อมูลล่าสุดผ่านหน้าเว็บเพจนี้ ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลอัพเดทได้ที่หน้าเพจนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

 

7. ข้อเสนอแนะ

หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ของเราในอนาคต สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล ( [email protected] ) ทางเรายินดีรับข้อเสนอแนะของคุณเพื่อนำไปพัฒนาในทางที่ดีขึ้น

สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา