รางวัลและเกียรติยศ
2565
ดีลอยท์ ไพรเวท
Malaysia’s Best Managed Companies2565
ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน
สุดยอดองค์กรแห่งปี
2563 - 2564
เวิลด์ แบรนดิ้ง อวอร์ด
สุดยอดแบรนด์แห่งปี
2562 - 2563
เวิลด์ แบรนดิ้ง อวอร์ด
สุดยอดแบรนด์แห่งปี
2561 - 2562
The BrandLaureate Award
รางวัลสุดยอดแบรนด์ในธุรกิจค้าปลีก -
สินค้าตกแต่งและบูรณะบ้าน
2561 - 2562
วิลด์ แบรนดิ้ง อวอร์ด
สุดยอดแบรนด์แห่งปี
2562 - 2563
เวิลด์ แบรนดิ้ง อวอร์ด
สุดยอดแบรนด์แห่งปี
สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา