ข่าวประชาสัมพันธ์
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ส่งต่อความห่วงใย ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคม MR. D.I.Y. Cares
06 February 2023
6 กุมภาพันธ์ 2566, กรุงเทพฯ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยและมีสินค้ามากกว่า 18,000 รายการ นำโดย คุณปนัยดา เลี้ยงอำนวย รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และ คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ MR. D.I.Y. Cares ร่วมสนับสนุน มื้ออาหาร สิ่งของใช้จำเป็น และเงินสมทบทุน รวมมูลค่า 75,000 บาท แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา และมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนสังคม ส่งต่อความห่วงใย ปันความสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชนไทยและประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่องทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยคุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยในทุกภูมิภาคให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสหรือการสนับสนุนที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความตั้งใจที่จะส่งต่อความห่วงใย พร้อมเติมพลังบวกและสร้างโอกาสให้แก่เด็ก ๆ เหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต จึงได้นำทีมพนักงานร่วมส่งต่อความสุขและความห่วงใย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา ผ่านการสนับสนุนมื้ออาหาร สมทบทุน และอุปกรณ์การเรียนพร้อมสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก รวมมูลค่า 45,000 บาท รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเสริมทักษะกับน้องๆ ในมูลนิธิ ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่น้อง ๆ เนื่องในเดือนแห่งความรักเช่นนี้ นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการปันน้ำใจให้น้อง ของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี”“นอกจากนี้ ยังได้เข้าหารือกับ คุณทรงศักดิ์ รีฮุง ผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ คุณเอกนรินทร์ สวัสดิ์แวงควง ผู้จัดการศูนย์บริการคนพิการพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เพื่อวางแผนมอบโอกาส ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้พิการในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิผ่านหลากหลายโครงการ อาทิ โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ที่เป็นโรงเรียนสำหรับสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ ออทิสติก และมีความพิการซ้อน รวมถึงช่วยสนับสนุนร้านค้า Ray Bakery School ของมูลนิธิที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้เด็กพิเศษได้มีอาชีพอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมมหาไถ่ ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบในการเพิ่มศักยภาพให้กับคนพิการ โดยนำความรู้และศักยภาพของบุคคลากรคนพิการที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และเครือข่ายมาต่อยอดด้านธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ สร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในมุมกว้าง ซึ่ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ได้มอบเงินสมทบทุนแก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ รวมจำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยเรา พร้อมที่จะสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม MR.D.I.Y. Cares อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.” คุณอานุภาพ กล่าวทิ้งท้ายมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ผ่านหลากหลายกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ MR.D.I.Y. Cares เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการนำเสนอสินค้าคุณภาพดี ราคาถูกคุ้มเสมอ ตามคำมั่นสัญญา ‘Always Low Prices’  ให้แก่ลูกค้าในกว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทยติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram: @mrdiy.thailand, Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand###เกี่ยวกับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย.มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. หนึ่งในผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านรายใหญ่ในเอเชีย มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 2,500 ร้าน ใน 10 ประเทศ (มาเลเซีย, ไทย, บรูไน, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, สเปน, ตุรกี, กัมพูชา, และอินเดีย) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่าง เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในทุก ๆ สาขาทั่วประเทศโดยมิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. บริหารจัดการสาขาทั้งหมดโดยตรง พร้อมทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 18,000 รายการ ประกอบด้วยสินค้าหลัก 10 แผนก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องสำอางสำหรับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีสาขากว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย ให้บริการลูกค้ากว่า 50 ล้านรายต่อปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี และคุ้มค่าต่อการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ ราคาถูกคุ้มเสมอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:ฝ่ายสื่อสารองค์กร มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย พิชามญชุ์ กุจะพันธุ์ (ลูกตาล) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 726) อีเมล [email protected] บุณณดา เพ็ชรนุ้ย (น้ำ) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 728)  อีเมล:  [email protected]เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทยถกลกร วีระพลานนท์ (แอ๊นท์) โทร. 092-465-4194 อีเมล [email protected] ลิเดีย บำรุงการ (เดียร์) โทร. 081-556-9999 อีเมล [email protected]   
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ชวนสร้างสรรค์ไอเดียของขวัญต้อนรับวันวาเลนไทน์ เติมเต็มความรักทุกรูปแบบ ด้วยหลากหลายไอเทมแฮนด์เมดแทนใจ
01 February 2023
1 กุมภาพันธ์ 2566, กรุงเทพฯ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย และมีสินค้ามากกว่า 18,000 รายการ ส่งไอเทมแฮนด์เมดหลากหลายแบบ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ชวนสร้างสรรค์ไอเดียของขวัญสุดพิเศษหนึ่งเดียวไม่ซ้ำใคร เพื่อเติมเต็มความรักทุกรูปแบบด้วยสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ตอกย้ำคำมั่นสัญญา “Always Low Prices” หรือ “ราคาถูกคุ้มเสมอ”  ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลา ทุกเทศกาล และทุกๆ วัน ในกว่า 500 สาขาทั่วประเทศคุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความรักและเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนต่างมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กันและกัน หนึ่งในนั้นคือการมอบของขวัญแทนใจที่จะช่วยเติมเต็มความรักในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นความรักที่มอบให้แก่ คนรัก ครอบครัว เพื่อน หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมของขวัญสุดพิเศษในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงวันวาเลนไทน์เช่นนี้ จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียสำหรับของขวัญแทนใจสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการ DIY ของขวัญแฮนด์เมดชิ้นเดียวในโลก ที่จะสามารถสื่อความรัก ความใส่ใจและความในใจได้มากมาย รวมทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้อีกด้วย โดยเรามีสินค้าที่พร้อมช่วยสร้างสรรค์ให้การแสดงความรักของคุณเป็นไปอย่างน่าประทับใจ อาทิ การบอกรักผ่านการเขียนข้อความสุดซึ้งเซอร์ไพรส์แก่คนที่คุณรักและนำใส่ขวดโหล มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. การสร้างสรรค์และเก็บความทรงจำสุดแสนพิเศษด้วยกรอบรูป มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. หลากหลายสไตล์ หรือจะบอกรักแบบหวาน ๆ ผ่านการทำขนมด้วยแม่พิมพ์ช็อกโกแลต รวมทั้งเติมเต็มความรักแบบคลาสสิกกับดอกไม้ประดิษฐ์ และอีกหลากหลายไอเดียของขวัญสำหรับความรักในทุกรูปแบบจากมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ พร้อมส่งต่อความรัก ความห่วงใยให้ทุกความรักของคุณ”มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ในทุกวันและทุกเทศกาล และพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรักให้แก่คนสำคัญ ผ่านการสร้างสรรค์ของขวัญและของตกแต่งวันวาเลนไทน์ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก เติมเต็มความรักทุกรูปแบบในเดือนแห่งความรัก กับผลิตภัณฑ์คุณภาพ ตั้งแต่ของตกแต่งสร้างบรรยากาศที่น่าจดจำ ไปจนถึงของขวัญสุดพิเศษที่มีให้เลือกมากกว่า 18,000 รายการ ใน 10 แผนก ด้วย “ราคาถูกคุ้มเสมอ” ณ ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในกว่า 500 สาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram&Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand###เกี่ยวกับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย.มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. หนึ่งในผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านรายใหญ่ในเอเชีย มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 2,500 ร้าน ใน 10 ประเทศ (มาเลเซีย, ไทย, บรูไน, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, สเปน, ตุรกี, กัมพูชา, และอินเดีย) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่าง เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในทุกๆ สาขาทั่วประเทศ โดยมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. บริหารจัดการสาขาทั้งหมดโดยตรง พร้อมทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 18,000 รายการ ประกอบด้วยสินค้าหลัก 10 แผนก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องสำอาง สำหรับ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีสาขากว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย ให้บริการลูกค้ากว่า 50 ล้านรายต่อปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี และคุ้มค่าต่อการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ ราคาถูกคุ้มเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย พิชามญชุ์ กุจะพันธุ์ (ลูกตาล) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 726) อีเมล: [email protected] บุณณดา เพ็ชรนุ้ย (น้ำ) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 728)  อีเมล:  [email protected]เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทยถกลกร วีระพลานนท์ (แอ๊นท์) โทร. 092-465-4194 อีเมล [email protected]ลิเดีย บำรุงการ (เดียร์) โทร. 081-556-9999 อีเมล [email protected]  
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จัดพิธีจับรายชื่อผู้โชคดีในแคมเปญ “Season of Giving” มอบความสุข ลุ้นโชคใหญ่ ส่งท้ายปี
23 January 2023
23 มกราคม 2566, กรุงเทพฯ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย และมีสินค้ามากกว่า 18,000 รายการ นำโดย คุณฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร, คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ คุณนรินติยา เสาวณีย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด   จัดพิธีจับรายชื่อผู้โชคดี ในแคมเปญ “Season of Giving” มอบความสุข ลุ้นโชคใหญ่ ส่งท้ายปี เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา ชั้น 2 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา รวมของรางวัลตลอดรายการมากกว่า 70 รางวัล ซึ่งได้รับผลตอบรับเข้าร่วมแคมเปญเป็นอย่างดีจากลูกค้าทั่วประเทศไทยในกว่า 500 สาขาทั่วประเทศในพิธีจับรายชื่อได้แบ่งการจับเป็นผู้โชคดีตัวจริง และตัวสำรองในแต่ละรางวัล โดยมีรายชื่อที่ได้รับทองคำแท่งหนัก 5 บาท มูลค่ารางวัลละ 152,500 บาท จำนวน 1 รายชื่อ รางวัลรถจักรยานยนต์  Honda รุ่น Scoopy I 125 มูลค่ารางวัลละ  58,900 บาท จำนวน 2 รายชื่อ รางวัลทีวี Haier ขนาด TV 55” รุ่น H55K66UG มูลค่ารางวัลละ 9,600 บาท จำนวน 3 รายชื่อ รางวัลชุดหม้อ OTTO Suki & BBQ Pot (1,900W) รุ่น GR-175A มูลค่ารางวัลละ 1,200 บาท จำนวน 20 รายชื่อ และผู้โชคดีที่ได้รับบัตรของขวัญจาก MR.D.I.Y. มูลค่ารางวัลละ  1,000 บาท จำนวน 50 รายชื่อ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ :  https://promotion.mrdiy.com/ทั้งนี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จะมีการจัดพิธีมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยลูกค้าทุกท่านสามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นได้ผ่านทาง Facebook และเว็บไซต์ของมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.ติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram : @mrdiy.thailand, Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand###
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ ‘MR. D.I.Y. Cares’ ส่งต่อความห่วงใยทั่วประเทศ มุ่งขับเคลื่อนสังคมแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน
19 January 2023
18 มกราคม 2566, กรุงเทพฯ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย และมีสินค้ามากกว่า 18,000 รายการ ขับเคลื่อนสังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ ‘MR. D.I.Y. Cares’ ส่งต่อความห่วงใยทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มุ่งดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมเคียงข้างและร่วมสร้างสังคมแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “สังคมถือเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา บำรุง และปรับปรุงล้วนเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ  มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และมีความห่วงใยผู้คน ใส่ใจชุมชน จึงเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ ‘MR. D.I.Y. Cares’ ส่งต่อความห่วงใยทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 5 ปี ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นร้านค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้ในทุกวัน ผ่านการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายมากกว่า 18,000 รายการ ใน 10 แผนก รวมถึงการอำนวยความสะดวกสบายด้วยจำนวนร้านค้าที่มากกว่า 500 ร้านทั่วประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม โดยยึดมั่นคำมั่นสัญญาของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่ว่า “Always Low Prices” หรือ “ราคาถูกคุ้มเสมอ” ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลา ทุกเทศกาล และทุกๆ วัน “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยได้ดำเนินกิจกรรมรวมแล้วกว่า 30 กิจกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อความห่วงใยแก่คนไทยและชุมชนทั่วประเทศ โดยปัจจุบัน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีสาขาใน 70 จังหวัดทั่วประเทศไทย เราจึงมีทรัพยากรและความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือชาวไทยในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาสังคม เพื่อสร้างการเติบโตของสังคมไทยอย่างยั่งยืนในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการจ้างงานบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้แก่ชาวไทยในทุกชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ การสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงการร่วมมือกับมูลนิธิหลากหลายแห่งของภาครัฐ ในการสมทบทุนและสิ่งของจำเป็น เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ส่งต่อถึงชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย” ในช่วงหน้าหนาวส่งท้ายปีพ.ศ.2565 ที่ผ่านมา มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้ส่งต่อความห่วงใยแก่คนไทยทั่วทุกทิศทั่วไทย ใน 6 จังหวัด 6 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ได้แก่จังหวัดนครปฐม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี ผ่านการร่วมสบทบทุน 100,000 บาท ในกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566” ร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดอุดรธานี ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ และได้ร่วมสมทบทุนค่าอาหารและค่าใช้จ่าย รวมถึงส่งมอบสิ่งของจำเป็น ให้แก่น้องๆ ในโครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม รวมมูลค่า 60,000 บาท ซึ่งถือเป็นการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มแก่เด็กๆ ภายใต้ โครงการปันน้ำใจให้น้อง ของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่ได้ดำเนินมาเข้าสู่ปีที่ 5 นอกจากนี้ ในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 เริ่มกลับมาอีกครั้ง มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวไทยจึงได้บริจาคชุดตรวจโควิด-19 จำนวน 4,000 ชิ้น มูลค่ารวม 140,000 บาท แก่หน่วยงานภาครัฐใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อนามัยธรรมิการาม เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนคนไทยในช่วงหน้าหนาวปี 2565 พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2566 มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ยังได้ส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศไทย ผ่านกิจกรรมรวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะจากพนักงาน เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยได้ส่งมอบให้แก่สำนักงานเขตบางนา ในกิจกรรม ‘ปฏิทินเก่าเราขอ’ จัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีกทั้งยังได้ให้การสนับสนุนของรางวัล ของขวัญและของเล่นให้แก่ 7 พื้นที่ในประเทศไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2566 ได้แก่ ชุมชนร่มเกล้า โซน 11 กรุงเทพมหานคร, หมู่ 3 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ, ที่ทำการองค์การบริหารตำบลกำโลน จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนบ้านหนองซอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพนม จังหวัดกระบี่, สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ โครการปันน้ำใจให้น้อง ของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่มุ่งมั่นพัฒนาและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยในทุกมิติ ตั้งแต่การสมทบทุนการศึกษา การบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น รวมถึงการร่วมทำกิจกรรมแก่เด็กๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้อนาคตของชาติได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทบสังคม ส่งมอบทั้งความสุข ความห่วงใย สร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram: @mrdiy.thailand, TikTok : @mrdiy.thailand  Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand### เกี่ยวกับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย.มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. หนึ่งในผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านรายใหญ่ในเอเชีย มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 2,400 ร้าน ใน 10 ประเทศ (มาเลเซีย, ไทย, บรูไน, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, สเปน, ตุรกี, กัมพูชา, และอินเดีย) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่าง เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในทุกๆ สาขาทั่วประเทศโดยมิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. บริหารจัดการสาขาทั้งหมดโดยตรง พร้อมทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 18,000 รายการ ประกอบด้วยสินค้าหลัก 10 แผนก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องสำอางสำหรับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีสาขากว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย ให้บริการลูกค้ากว่า 50 ล้านรายต่อปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี และคุ้มค่าต่อการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ ราคาถูกคุ้มเสมอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:ฝ่ายสื่อสารองค์กร มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทยพิชามญชุ์ กุจะพันธุ์ (ลูกตาล) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 726) อีเมล [email protected]บุณณดา เพ็ชรนุ้ย (น้ำ) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 728)  อีเมล [email protected]เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทยถกลกร วีระพลานนท์ (แอ๊นท์) โทร. 092-465-4194 อีเมล [email protected]ลิเดีย บำรุงการ (เดียร์) โทร. 081-556-9999 อีเมล [email protected] 
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ฉลองเทศกาลวันเด็ก 2566 ยกขบวนสินค้าสำหรับเด็ก พร้อมเติมเต็มความสุข จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สานฝันเด็กไทย
09 January 2023
9 มกราคม 2566, กรุงเทพฯ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย และมีสินค้ามากกว่า 18,000 รายการ ร่วมฉลองเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ 2566 ยกขบวนสินค้าเอาใจน้องๆ หนู ๆ หลายรายการ พร้อมร่วมเติมเต็มความสุข และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการปลุกพลังความคิดและเติมเต็มจินตนาการของเยาวชนไทย เพื่อสานฝันเด็กไทย ผ่านการเรียนรู้ด้วยของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการหลากหลายรูปแบบ คุณภาพดี ราคาถูกคุ้มเสมอ (Always Low Prices) ณ ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในกว่า 500 สาขาทั่วประเทศคุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “ทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม เป็นวันที่เด็ก ๆ ทั่วประเทศไทยต่างตั้งตารอคอย ที่จะได้รับของขวัญหรือเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็กที่หลากหลายหน่วยงานเปิดโอกาสให้น้อง ๆ หนู ๆ ได้เข้าไปเรียนรู้และทำกิจกรรม เพราะเด็กนั้นถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไป สำหรับมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.    เราเชื่อว่าเด็กทุกคนต่างมีความสามารถและพรสวรรค์ที่โดดเด่นอยู่ในตัวเอง ซึ่งผู้ใหญ่สามารถช่วยค้นหาและดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาได้ ผ่านการส่งเสริมการทำกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้ ด้วยของเล่นของใช้ที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย โดยเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เน้นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กหลายรูปแบบ อาทิ ชุดของเล่นจำลองบทบาทอาชีพ ชุดของเล่นป้อมตำรวจ ราคา 730 บาท, ชุดของเล่นคุณหมอ ราคา 530 บาท, เครื่องฉายภาพเคลื่อนไหวทางวิทยาศาสตร์ ราคา 239 บาท, ลวดเกมวงจรไฟฟ้า ราคา 169 บาท, ชุดของเล่นมายากล ราคา 189 บาท, ชุดของเล่นเครื่องมือ ราคา 129 บาท และของเล่นอื่น ๆ ที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้น้องๆ หนู ๆ ได้ทดลองค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง พร้อมฝึกทักษะการเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับของเล่นที่เหมาะสมตามวัย โดยนอกจากสินค้าที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการแล้ว มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ยังมีสินค้าอีกมากให้เด็กไทยได้เลือกสรรเพื่อนำไปทำกิจกรรม DIY หรือ Do it Yourself ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ หนู ๆ ได้ลองทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ในราคาที่คุ้มค่า นอกจากนี้ ยังมีสินค้า 10 แผนก อาทิ ขนมทานเล่น สินค้าของใช้ในชีวิตประจำวัน และสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านอื่นๆ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในชีวิตประจำวันของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศ ทุกวัยได้ครบจบในร้านมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.”มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแต่งแต้มจินตนาการให้แก่เด็กไทย ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 และในทุก ๆ วัน เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของตนเอง พร้อมปลูกฝังการมีส่วนร่วมในสังคม และเตรียมความพร้อมให้กับอนาคตของชาติ ดังคำขวัญวันเด็กปี พ.ศ. 2566 ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ผ่านสินค้าคุณภาพหลากหลายที่ราคาถูกคุ้มเสมอใน 10 แผนก รวมกว่า 18,000 รายการครอบคลุมทุกความต้องการ ในทุก ๆ วัน ที่ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มากกว่า 500 สาขาทั่วประเทศ ใกล้บ้านคุณติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram &Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand ### เกี่ยวกับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย.มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. หนึ่งในผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านรายใหญ่ในเอเชีย มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 2,400 ร้าน ใน 10 ประเทศ (มาเลเซีย, ไทย, บรูไน, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, สเปน, ตุรกี, กัมพูชา, และอินเดีย) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่าง เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในทุกๆ สาขาทั่วประเทศ โดยมิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. บริหารจัดการสาขาทั้งหมดโดยตรง พร้อมทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 18,000 รายการ ประกอบด้วยสินค้าหลัก 10 แผนก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องสำอาง สำหรับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีสาขากว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย ให้บริการลูกค้ากว่า 50 ล้านรายต่อปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี และคุ้มค่าต่อการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ ราคาถูกคุ้มเสมอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:ฝ่ายสื่อสารองค์กร มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทยพิชามญชุ์ กุจะพันธุ์ (ลูกตาล) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 726) อีเมล [email protected]บุณณดา เพ็ชรนุ้ย (น้ำ) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 728)  อีเมล:  [email protected] เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทยถกลกร วีระพลานนท์ (แอ๊นท์) โทร. 092-465-4194 อีเมล [email protected]ลิเดีย บำรุงการ (เดียร์) โทร. 081-556-9999 อีเมล [email protected] 
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จัดใหญ่เสริมความเฮงต้อนรับปีกระต่ายมงคล ฉลองตรุษจีน กับแคมเปญ “ช้อปคุ้ม เสริมโชค เฮงตลอดปี” ตอกย้ำราคาถูกคุ้มเสมอ
04 January 2023
4 มกราคม 2566, กรุงเทพฯ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย จัดใหญ่ต้อนรับปีกระต่ายมงคลพร้อมเสริมความเฮงฉลองเทศกาลตรุษจีนกับแคมเปญพิเศษ “ช้อปคุ้ม เสริมโชค เฮงตลอดปี” จัดทัพสินค้าตกแต่งช่วงเทศกาลตรุษจีนเสริมความเฮงหลายรายการในราคาประหยัด พร้อมรับซองอั่งเปารับทรัพย์ลายปีกระต่าย ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด      และคุ้มค่าเพิ่มขึ้นกับโปรโมชันเป๋าตุง จากบัตรเครดิต กรุงศรี ด้วยการแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มกราคม 2566  ที่ร้านมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. ทุกสาขาทั่วประเทศไทย คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เป็นร้านค้าที่มีความหลากหลายของสินค้ามากกว่า 18,000 รายการ ที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของลูกค้าได้ในทุกๆ วัน รวมถึงสินค้าตามช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสินค้าประดับตกแต่งสำหรับเทศกาลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นเทศกาลสำคัญสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคน และยังเป็นเทศกาลที่เชื่อกันว่าการเฉลิมฉลองจะนำพามาซึ่งความสุขและความโชคดี ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวันตรุษจีนก็คือการตกแต่งประดับประดาบ้านเรือนหรือร้านค้า เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล รวมทั้งการมอบหรือแลกเปลี่ยนของขวัญและอั่งเปาในวันตรุษจีนซึ่งเปรียบเสมือนกับการอวยพรให้มีโชคลาภ เสริมโชคให้มั่นคง มั่งคั่ง โชคดีตลอดปีมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความเฮงและความสุขสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้   จึงได้จัดสรรสินค้าตกแต่งช่วงเทศกาลตรุษจีนหลากหลาย มาให้เลือกสรรเพื่อตกแต่งบ้านเรือน ร้านค้า หรืออาคารสำนักงาน พร้อมกับจัดแคมเปญ “ช้อปคุ้ม เสริมโชค เฮงตลอดปี” ต้อนรับปีกระต่ายมงคล เพื่อให้คนไทยได้ช้อปคุ้มกับสินค้าหลากหลายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงบประมาณ และมีความสุขเสริมความเฮงได้ตลอดทั้งปี ตอกย้ำคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ “ราคาถูกคุ้มเสมอ” กับของตกแต่งต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เสริมโชค อาทิ ซองแดงตรุษจีน, ดอกไม้ประดับตรุษจีน, ที่แขวนประดับตรุษจีน, หมอนมงคลตรุษจีน, ถุงมงคลตรุษจีน และสติกเกอร์ตรุษจีน ราคาเริ่มต้นที่ 8 บาท พร้อมรับซองอั่งเปารับทรัพย์ลายปีกระต่าย 1 แพ็ก (4 ซอง) เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาทต่อใบเสร็จและแอดไลน์ MR.D.I.Y. และเสริมความคุ้มต่อแบบไม่ต้องรอด้วย โปรโมชันเป๋าตุง จากบัตรเครดิต กรุงศรี ด้วยการแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* ผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE เพื่อรับเครดิตเงินคืน 60 บาท โดยแลกภายในวันที่ใช้จ่าย ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ และบริษัทบัตรฯ กำหนด พร้อมเสริมความเฮงด้วยของตกแต่งต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2566 และสินค้าคุณภาพดี ราคาย่อมเยาอีกหลากหลายมากกว่า 18,000 รายการ ที่สามารถตอบโจทย์สำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านสินค้าหลักใน 10 แผนก ที่สามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าประจำวันหรือตามเทศกาลได้ในทุกๆ วัน” ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนเสริมโชคดีมหาเฮงรับปีกระต่ายมงคลกับสินค้าคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้ พร้อมสร้างความสุขให้กับทุกเทศกาลได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2566 ที่ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. กว่า 500 สาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ ศึกษารายละเอียดแคมเปญ “ช้อปคุ้ม เสริมโชค รับปีกระต่ายมงคล” ได้ที่ https://www.mrdiy.com/th และพบเคล็ดลับความปังตลอดเทศกาลตรุษจีน ได้ทางช่องทางออนไลน์ของ มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram &Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand *จำกัดการแลกคะแนน 500 พอยต์หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 60 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน, จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 2,500 พอยต์ หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 300 บาท (รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ) /บัญชีบัตรหลัก/เดือน (ยกเว้น ยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน e-wallet เช่น True Money Wallet, Dolfin Wallet (สำหรับการสแกนจ่ายผ่าน QR Code วีซ่า และ มาสเตอร์การ์ดด้วยแอป Dolfin Wallet สามารถเข้าร่วมรายการปกติ), Rabbit LINE Pay, ShopeePay และยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan) ###เกี่ยวกับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย.มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. หนึ่งในผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านรายใหญ่ในเอเชีย มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 2,400 ร้าน ใน 10 ประเทศ (มาเลเซีย, ไทย, บรูไน, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, สเปน, ตุรกี, กัมพูชา, และอินเดีย) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่าง เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในทุกๆ สาขาทั่วประเทศ โดยมิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. บริหารจัดการสาขาทั้งหมดโดยตรง พร้อมทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ              มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 18,000 รายการ ประกอบด้วยสินค้าหลัก 10 แผนก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องสำอาง สำหรับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีสาขากว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย ให้บริการลูกค้ากว่า 50 ล้านรายต่อปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี และคุ้มค่าต่อการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ ราคาถูกคุ้มเสมอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:ฝ่ายสื่อสารองค์กร มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทยพิชามญชุ์ กุจะพันธุ์ (ลูกตาล) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 726) อีเมล [email protected]บุณณดา เพ็ชรนุ้ย (น้ำ) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 728)  อีเมล:  [email protected]เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทยถกลกร วีระพลานนท์ (แอ๊นท์) โทร. 092-465-4194 อีเมล [email protected]ลิเดีย บำรุงการ (เดียร์) โทร. 081-556-9999 อีเมล [email protected] 
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มอบความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่น้องๆ ในโครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม
07 December 2022
                  7 ธันวาคม 2565, กรุงเทพฯ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย นำโดย คุณปนัยดา เลี้ยงอำนวย รองประธานบริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จัดโครงการปันน้ำใจให้น้อง เพื่อปันความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้แก่น้องๆ ในโครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม ผ่านการสนับสนุนมื้ออาหาร สิ่งของใช้จำเป็น และเงินสนับสนุน รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท                  คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเรามี ’โครงการปันน้ำใจให้น้อง’ ที่ปีนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องแล้ว ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เราได้ให้การสนับสนุนมื้ออาหารและของว่างรวม 5 มื้อ ให้แก่น้องๆ ในโครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จำนวนรวมกว่า 40 คน รวมถึงการร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก อาทิ อุปกรณ์การเรียน ชุดตรวจโควิด ของใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็ก และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเด็ก พร้อมทั้งการสนับสนุนเงินสบทบทุน รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการมอบความสุขให้แก่เด็กๆ แล้ว ยังส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้อีกด้วย โดยพนักงานมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ต่างมีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของต่างๆ ตามความประสงค์ ถือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในองค์กร เป็นการสร้างรอยยิ้มและความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ”                มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่สังคมไทย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในการส่งมอบสินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพ และคุ้มค่าในการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ “ราคาถูกคุ้มเสมอ” ในการให้บริการมากกว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทยติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram &Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand ### เกี่ยวกับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. หนึ่งในผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านรายใหญ่ในเอเชีย มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 2,400 ร้าน ใน 10 ประเทศ (มาเลเซีย, ไทย, บรูไน, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, สเปน, ตุรกี, กัมพูชา, และอินเดีย) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่าง เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในทุกๆ สาขาทั่วประเทศโดยมิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. บริหารจัดการสาขาทั้งหมดโดยตรง พร้อมทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 18,000 รายการ ประกอบด้วยสินค้าหลัก 10 แผนก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องสำอาง สำหรับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีสาขากว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย ให้บริการลูกค้ากว่า 50 ล้านรายต่อปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี และคุ้มค่าต่อการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ ราคาถูกคุ้มเสมอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:ฝ่ายสื่อสารองค์กร มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทยพิชามญชุ์ กุจะพันธุ์ (ลูกตาล) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 726) อีเมล [email protected]บุณณดา เพ็ชรนุ้ย (น้ำ) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 728)  อีเมล:  [email protected]เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทยถกลกร วีระพลานนท์ (แอ๊นท์) โทร. 092-465-4194 อีเมล [email protected]ลิเดีย บำรุงการ (เดียร์) โทร. 081-556-9999 อีเมล [email protected] 
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จัดแคมเปญส่งท้ายปี ‘Season of Giving’ มอบความสุข ลุ้นโชคใหญ่ ส่งท้ายปี พร้อมส่งต่อความสุขทั่วประเทศไทย
01 December 2022
1 ธันวาคม 2565, กรุงเทพฯ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย จัดแคมเปญส่งท้ายปี เพื่อส่งความสุขสุดพิเศษกับ “Season of Giving  มอบความสุขพิเศษ X3” แคมเปญแห่งการมอบความสุข ให้กับลูกค้าชาวไทยแบบคูณสาม เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี 2565 ที่ยกขบวนมาทั้งไอเดียของขวัญสุดคุ้มราคาเริ่มต้นที่ 59 บาท, สิทธิ์ลุ้นทองคำหนัก 5 บาท พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 70 รางวัล และรับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี* ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 นี้            คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “ช่วงเทศกาลสิ้นปีถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความประทับใจของทุกคน ซึ่งมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศ ในการมอบความสุขผ่านสินค้าหลากหลายเพื่อเป็นของขวัญให้แก่คนในครอบครัว คนที่รัก เพื่อนฝูง และตัวเอง เป็นไอเดียของขวัญสำหรับจับฉลากสิ้นปี หรือเป็นสินค้าตกแต่งและดูแลอำนวยความสะดวกภายในบ้านต่างๆ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกับคนที่รัก อาทิ           การทำอาหาร หรือตกแต่งบ้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. พร้อมทำให้ช่วงเวลาเหล่านั้นของทุกคนพิเศษและมีความหมายมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมสร้างความสุขกับเรามาตลอดปี 2565 จึงได้จัดแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี “Season of Giving มอบความสุขพิเศษ X3” ส่งคืนความสุขแก่ชาวไทย ผ่านกิจกรรมลุ้นโชคใหญ่ การแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีให้เลือกหลากหลายรายการในราคาสุดคุ้ม ที่ลูกค้าสามารถหาซื้อได้สะดวกสบายที่ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ใกล้บ้านในกว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย ถือเป็นการเติมเต็มช่วงเวลาแห่งการให้พร้อมส่งต่อความสุขแก่คนไทยและลูกค้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 นี้”            สุขให้สุดกับเทศกาลแห่งการให้ส่งท้ายปีที่ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. กับแคมเปญ “Season of Giving มอบความสุขพิเศษ X3” สุขที่ 1 พบกับไอเดียของขวัญราคาประหยัดสุดคุ้ม ที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อในราคาไม่เกิน 59 บาท, 99 บาท, 149 บาท, และ  249 บาท พร้อมสินค้าสำหรับตกแต่งช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีกมากมายหลายรายการ ต่อด้วยสุขที่ 2 ลุ้นโชคใหญ่ทองคำหนัก 5 บาทและรางวัลอื่นๆ อีกกว่า 70 รางวัล สำหรับการซื้อสินค้าทุกๆ 300 บาทขึ้นไป และสุดท้ายกับสุขที่ 3 รับเครดิตเงินคืนกับบัตรเครดิต กรุงศรี ด้วยการแลกพอยต์รับเครดิตเงินคืน 12%* เมื่อมียอดช้อปครบ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ และแลก 500 พอยต์ผ่าน แอปพลิเคชัน UCHOOSE เพื่อรับเครดิตเงินคืน 60 บาท โดยแลกภายในวันที่ใช้จ่าย ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ และบริษัทบัตรฯ กำหนด            มาร่วมเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณและคนที่คุณรักกับผลิตภัณฑ์คุณภาพหลากหลาย        ตั้งแต่ของตกแต่งไปจนถึงของขวัญในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีที่ "ราคาถูกคุ้มเสมอ” (Always Low Prices) และเพลิดเพลินกับสินค้ากว่า 18,000 รายการ ใน 10 แผนก พร้อมส่งต่อความสุขกับแคมเปญ  สุดคุ้มค่าแห่งปี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2565 นี้ ที่ร้านมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ในกว่า 500 สาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ ศึกษารายละเอียดแคมเปญ “Season of Giving มอบความสุขพิเศษ X3” เพิ่มเติมได้ที่ https://promotion.mrdiy.com และติดตามชมหนังสั้นออนไลน์ชุด “Season of Giving มอบความสุขพิเศษ X3” ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. หรือคลิกลิงก์ https://youtu.be/jWjufFw8aYcติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram &Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand *จำกัดการแลกคะแนน 500 พอยต์หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 60 บาท/บัญชีบัตรหลัก/วัน, จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 2,500 พอยต์ หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 300 บาท (รวมทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ) /บัญชีบัตรหลัก/เดือน (ยกเว้น ยอดใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน e-wallet เช่น True Money Wallet, Dolfin Wallet (สำหรับการสแกนจ่ายผ่าน QR Code วีซ่า และ มาสเตอร์การ์ดด้วยแอป Dolfin Wallet สามารถเข้าร่วมรายการปกติ), Rabbit LINE Pay, ShopeePay และยอดใช้จ่ายการซื้อสินค้าผ่อนชำระ Krungsri Consumer Installment Plan)###เกี่ยวกับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย.มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. หนึ่งในผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านรายใหญ่ในเอเชีย มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 2,400 ร้าน ใน 10 ประเทศ (มาเลเซีย, ไทย, บรูไน, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, สเปน, ตุรกี, กัมพูชา, และอินเดีย) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่าง เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในทุกๆ สาขาทั่วประเทศ โดยมิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. บริหารจัดการสาขาทั้งหมดโดยตรง พร้อมทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ              มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 18,000 รายการ ประกอบด้วยสินค้าหลัก 10 แผนก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องสำอาง  สำหรับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีสาขากว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย ให้บริการลูกค้ากว่า 50 ล้านรายต่อปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี และคุ้มค่าต่อการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ ราคาถูกคุ้มเสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:ฝ่ายสื่อสารองค์กร มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทยพิชามญชุ์ กุจะพันธุ์ (ลูกตาล) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 726) อีเมล [email protected]บุณณดา เพ็ชรนุ้ย (น้ำ) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 728)  อีเมล:  [email protected]เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทยถกลกร วีระพลานนท์ (แอ๊นท์) โทร. 092-465-4194 อีเมล [email protected]ลิเดีย บำรุงการ (เดียร์) โทร. 081-556-9999 อีเมล [email protected]  
มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ร่วมบริจาค 100,000 บาท ในกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566” กับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดอุดรธานี
29 November 2022
29 พฤศจิกายน 2565, กรุงเทพฯ – มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย นำโดย คุณฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากขวา) และคุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (ที่ 3 จากขวา) ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566”  พร้อมมอบเงินสมทบทุน 100,000 บาท แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย   คุณฐิตานันท์ ซุน รองประธานกรรมการบริหาร มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคมไทยและประชาชนคนไทยทั่วทุกทิศทั่วไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสิ้นปีเช่นนี้ที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบภัยหนาว เราจึงได้ร่วมมือกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566”  ซึ่งปีนี้จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวใน 3 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งมอบความสุขกลับคืนสู่สังคมไทย ทั้งนี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. พร้อมให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งต่อโอกาสส่งมอบความสุขแก่คนไทยทั่วทุกภูมิภาค โดยเราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการเพื่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”ติดตามข่าวสารของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram &Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand###เกี่ยวกับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. หนึ่งในผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านรายใหญ่ในเอเชีย มีจำนวนร้านค้ามากกว่า 2,400 ร้าน ใน 10 ประเทศ (มาเลเซีย, ไทย, บรูไน, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, สเปน, ตุรกี, กัมพูชา, และอินเดีย) มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่าง เพื่อมอบความสะดวกสบายแก่ลูกค้าในทุกๆ สาขาทั่วประเทศโดยมิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. บริหารจัดการสาขาทั้งหมดโดยตรง พร้อมทำงานร่วมกับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ตลอดจนห้างสรรพสินค้าชั้นนำ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. มีสินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 18,000 รายการ ประกอบด้วยสินค้าหลัก 10 แผนก ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ของเล่น ของขวัญ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงเครื่องประดับ และเครื่องสำอาง สำหรับ มิสเตอร์. ดี. ไอ. วาย. ประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีสาขากว่า 500 สาขาทั่วประเทศไทย ให้บริการลูกค้ากว่า 50 ล้านรายต่อปี ด้วยความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ ผ่านการดำเนินธุรกิจที่มีนวัตกรรมในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี และคุ้มค่าต่อการจับจ่าย โดยยึดมั่นคำขวัญที่ว่า “Always Low Prices” หรือ ราคาถูกคุ้มเสมอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:ฝ่ายสื่อสารองค์กร มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทยพิชามญชุ์ กุจะพันธุ์ (ลูกตาล) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 726) อีเมล [email protected]บุณณดา เพ็ชรนุ้ย (น้ำ) โทร. 02-316-0004-13 (Ext. 728)  อีเมล:  [email protected]เวเบอร์ แชนด์วิค ประเทศไทยถกลกร วีระพลานนท์ (แอ๊นท์) โทร. 092-465-4194 อีเมล [email protected]ลิเดีย บำรุงการ (เดียร์) โทร. 081-556-9999 อีเมล [email protected] 
สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา