01 May 2023 - 31 May 2023
Back to School ช้อปสนั่น Fun สุดต้อนรับเทศกาลเปิดเทอม


มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. จัดกิจกรรม “Back to school 2023” ช้อปสนั่น Fun สุด ต้อนรับเทศกาลเปิดเทอม มีสินค้าที่เข้าร่วมรายการทั้งหมด 62 รายการ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ ร้าน MR.DIY ทุกสาขาทั่วประเทศไทย 

รายละเอียดกิจกรรม

1.โปรโมชั่นสินค้าลดราคา
ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดลดราคาสินค้าต้อนรับเปิดเทอมในหมวดหมู่ เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ในครัวเรือน, เสื้อผ้า และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน สูงสุดไม่เกิน 40% โดยแบ่งเป็น

1.สินค้าลดราคา 40 รายการ

2.สินค้าราคาปกติ 22 รายการ

(ในจำนวนนี้ รวมสินค้าราคาสุดคุ้ม 2 รายการ)

โดยรายการสินค้าสามารถดูได้จากใบปลิวของทางร้าน
หมายเหตุ สินค้าลดราคาช้อปสนั่น Fun สุด ต้อนรับเทศกาลเปิดเทอม มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย

เงื่อนไขและข้อตกลง

1.ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวสอบราคาสินค้า ณ จุดขาย ก่อนการชำระเงิน
2.สินค้าลดราคามีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย
3.รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566
4.สาขายกเว้นไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาอ.พนมทวน สาขาเอกวัฒนา พุทธมณฑลสาย 4 สาขาตลาดสดธนบุรี ถนนบรมราชชนนี สาขาบ้านไร่
5.รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
6.หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
7.กรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8.หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401
2.แลกรับมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สติกเกอร์เซต

ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดแจกสินค้าสมนาคุณ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าใดๆ ก็ได้ภายในร้านมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. ขั้นต่ำ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จะได้รับมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สติกเกอร์เซ็ตเฉพาะกระดาษขนาด A5 จำนวน 1 แผ่นฟรี หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด (สำหรับกระดาษระบายสีขนาด A4 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://contest.mrdiy.com )

ขั้นตอนการแลกรับของสมนาคุณ

ขั้นตอนที่ 1

ซื้อสินค้าใดๆ ก็ได้ภายในร้านมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ครบขั้นต่ำ 300 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (หรือจนกว่าสินค้าสมนาคุณจะหมด)

ขั้นตอนที่ 2

สแกนคิวอาร์โค้ดในกระดาษ A4 Google survey form เพื่อกรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดในแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดส่งข้อมูล และแสดงหน้าลงทะเบียนสำเร็จให้พนักงาน แลกรับ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สติกเกอร์เซ็ต (เฉพาะกระดาษสติกเกอร์ขนาด A5) จำนวน 1 แผ่นที่จุดแลกของรางวัล

*หมายเหตุ สติกเกอร์ขนาด A5 1 แผ่น ต่อ 1 ใบเสร็จ

เงื่อนไขและข้อตกลง

1.เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สติกเกอร์เซ็ต เฉพาะกระดาษสติกเกอร์ขนาด A5 จำนวน 1 แผ่น มูลค่า 49 บาท
2.รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566
3.สาขายกเว้นไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาอ.พนมทวน สาขาเอกวัฒนา พุทธมณฑลสาย 4 สาขาตลาดสดธนบุรี ถนนบรมราชชนนี สาขาบ้านไร่
4.ของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถม
5.รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
6.หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
7.กรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
8.หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401


3.
Coloring challenge ประกวดวาดภาพ “ภาพวาดบ้านในฝัน”

ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดประกวดวาดภาพระบายสีเพื่อชิงของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะต้องซื้อสินค้าภายในร้านครบขั้นต่ำ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ เพื่อแนบใบเสร็จที่มียอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อส่งผลงาน

ขั้นตอนเข้าร่วมการประกวดภาพวาด “บ้านในฝัน”

ขั้นตอนที่ 1 : เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อกรอกรายละเอียดใบเสร็จที่มียอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อส่งผลงาน นอกจากนี้หากคุณ

ลูกค้าซื้อสินค้าครบขั้นต่ำ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. พ.ศ. 2566 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. พ.ศ. 2566 จะสามารถแลกรับ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สติกเกอร์เซ็ต เฉพาะกระดาษสติกเกอร์ขนาด A5 1 แผ่น (หรือจนกว่าสินค้าสมนาคุณจะหมด)

ขั้นตอนที่ 2 : ดาวน์โหลดกระดาษระบายสีขนาด A4 ฟรี ได้ที่เว็บไซต์ http://contest.mrdiy.com วาดภาพหรือตกแต่งเพิ่มเติมในกระดาษระบายสีดังกล่าวโดยจะต้องวาดภาพ MR.DIY panda mascot ลงในกระดาษระบายสีดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อภาพวาดบ้านในฝัน และความประทับใจต่อแบรนด์ MR.DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัดเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด (สามารถนำสติกเกอร์มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.มาประดับตกแต่งได้)

ขั้นตอนที่ 3 : ผู้เข้าร่วมการประกวดกรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล / หมายเลขโทรศัพท์ / เลขที่ใบเสร็จ และยอดใช้จ่าย (ที่มียอดชำระเงินขั้นต่ำ 300 บาท) และอื่นๆ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ http://contest.mrdiy.com

ของรางวัลในกิจกรรม Coloring challenge ประกวดวาดภาพ ภาพวาดบ้านในฝัน
ของรางวัล มีจำนวนทั้งสิ้น 33 รางวัล รวมมูลค่า 211,299 บาท ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : iPad Air 10.9-inch Wi-Fi+Cellular 256GB Space Gray 2022 (5th Gen) มูลค่า 35,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : IGROW YOU PRO premium desk and chair set for kids CF-03 มูลค่า17,900  บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3: imoo Watch Phone Z6 มูลค่า 7,499 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย : บัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท / รางวัล รวมจำนวน 30 รางวัล

หมายเหตุ : ภาพของรางวัลในสื่อต่างๆ เป็นเพียงการจำลองใช้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น สีจริงและรูปลักษณ์ของของรางวัลอาจแตกต่างจากภาพโฆษณา

หมายเหตุ : ของรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.เว็บไซต์ เฟซบุ๊ค แฟนเพจมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. 2. http://contest.mrdiy.com  3.ติดต่อทางโทรศัพท์ผ่านเบอร์ที่ผู้เข้าร่วมการประกวดได้กรอกข้อมูลไว้ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

วิธีการติดต่อรับของรางวัล
ในกรณีเป็นผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับมายังช่องทางเฟสบุ๊ค แฟนเพจ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. พร้อมทั้งส่งเอกสารต่างๆ เช่น รูปถ่ายใบเสร็จรับ เพื่อยืนยันตัวตน

 

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับภาคประชาชนทั่วไป

ของรางวัล มีจำนวนทั้งสิ้น 33 รางวัล รวมมูลค่า 211,299 บาท ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1:  iPad Air 10.9-inch Wi-Fi+Cellular 256GB Space Gray 2022 (5th Gen) มูลค่า 35,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : IGROW YOU PRO premium desk and chair set for kids CF-03 มูลค่า17,900  บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3: imoo Watch Phone Z6 มูลค่า 7,499 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย : บัตรกำนัล MR. DIY มูลค่า 5,000 บาท / รางวัล รวมจำนวน 30 รางวัล

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

การประกวดในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่จะต้องซื้อสินค้าภายในร้านครบขั้นต่ำ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อกรอกรายละเอียดใบเสร็จที่มียอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อส่งผลงาน

ขั้นตอนที่ 1: เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เพื่อกรอกรายละเอียดใบเสร็จที่มียอดซื้อขั้นต่ำ 300 บาท เมื่อส่งผลงาน และจะได้รับมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.สติกเกอร์เซต เฉพาะกระดาษสติกเกอร์ขนาด A5 จำนวน 1 แผ่น มูลค่า 49 บาท เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หมายเหตุ: ของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถม

ขั้นตอนที่ 2: ดาวน์โหลดกระดาษระบายสีขนาด A4 ฟรี ได้ที่เว็บไซต์ http://contest.mrdiy.com วาดภาพหรือตกแต่งเพิ่มเติมในกระดาษระบายสีดังกล่าวโดยจะต้องวาดภาพ MR.DIY panda mascot ลงในกระดาษระบายสีดังกล่าวด้วย พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อภาพวาดบ้านในฝัน และความประทับใจต่อแบรนด์ MR.DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัดเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด (สามารถนำสติกเกอร์มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.ที่ได้รับตามขั้นตอนที่ 1 มาประดับตกแต่งได้)

ขั้นตอนที่ 3: ผู้เข้าร่วมการประกวดกรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล / หมายเลขโทรศัพท์ / เลขที่ใบเสร็จและยอดใช้จ่าย (ที่มียอดชำระเงินขั้นต่ำ 300 บาท) และอื่นๆ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ http://contest.mrdiy.com


เกณฑ์การตัดสินและการประกาศผลผู้ชนะการประกวด

บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะการประกวดจากผู้ร่วมการประกวดที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน

ความครบถ้วนสวยงามของ MR.DIY panda mascot 20 คะแนน

การจัดองค์ประกอบของภาพและความประณีต 20 คะแนน

ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม 20 คะแนน

เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 20 คะแนน

รวมทั้งหมด 100 คะแนน
การให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมการประกวดไม่สามารถโต้แย้งได้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดผ่าน 3 ช่องทางดังนี้
ประกาศรางวัล ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เงื่อนไขการส่งผลงาน

ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานภายใต้หัวข้อ “ภาพวาดบ้านในฝัน” ได้ที่ http://contest.mrdiy.com เท่านั้น พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดใบเสร็จที่มียอดชำระเงินขั้นต่ำ 300 บาท

1.ผลงานการวาดภาพพร้อมระบายสี ไม่ว่าเป็นภาพวาดจากอุปกรณ์ดิจิตอลหรือภาพวาดด้วยมือ จะต้องมีขนาดกระดาษ A4 เท่านั้น
2.กรณีผลงานเป็นภาพวาดจากอุปกรณ์ดิจิตอล ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องอัปโหลดผลงาน สกุลไฟล์ .jpg หรือ .png และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB เท่านั้น พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อภาพวาดบ้านในฝัน และความประทับใจต่อแบรนด์ DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัดเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด
3.กรณีผลงานเป็นภาพวาดด้วยมือ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องสแกนผลงานเป็นสกุลไฟล์ .jpg หรือ .png และมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 3MB เท่านั้น แล้วอัปโหลดตามเว็บไซต์ที่กำหนดหรือถ่ายภาพผลงานด้วยกล้องหรือมือถือ ซึ่งรูปถ่ายจะต้องมีความชัดเจน เห็นภาพครบทั้งกระดาษแบบเต็มกรอบ โดยสัดส่วนผลงานบนรูปถ่ายจะต้องพอดี แล้วอัปโหลดตามเว็บไซต์ที่กำหนด พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อภาพวาดบ้านในฝัน และความประทับใจต่อแบรนด์ DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัดเพื่อส่งเข้าร่วมการประกวด

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเก็บผลงานตัวจริงไว้ หากได้รับรางวัล ผู้ชนะการประกวดจะต้องส่งผลงานจริงมาที่ บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด ที่อยู่ อาคาร WHA Tower ชั้น 12 เลขที่ 777 ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ในวันประกาศรางวัล ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปยังผู้ชนะการประกวดตามเบอร์ที่ผู้ชนะการประกวดได้ให้ข้อมูลไว้เพื่อให้ผู้ชนะการประกวดส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือผู้ชนะการประกวดสามารถติดต่อกลับมายังช่องทาง https://www.facebook.com/mrdiyTH ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23.59 น. เพื่อยืนยันตัวตน พร้อมทั้งส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงส่งภาพถ่ายที่ผู้ชนะการประกวดกำลังถือผลงานของตนเองและรูปหลักฐานใบเสร็จรับเงินตัวจริง (ความละเอียดสูง) มายังช่องทาง https://www.facebook.com/mrdiyTH ของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวทั้งหมดจะต้องตรงกันกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต และบัตรประจำตัวนักเรียนของผู้ชนะการประกวดเท่านั้น (ในกรณีอายุไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตรประชาชน สามารถใช้บัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อยืนยันตัวตนแทนได้) หากในกรณีที่เป็นเอกสารสำเนาจะต้องทำซ้ำจากเอกสารจริงเท่านั้นและผู้ปกครองของผู้ชนะการประกวดจะต้องเซ็นรับรองสำเนากำกับทุกครั้ง ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของใบเสร็จรับเงินที่ผู้ชนะการประกวดได้ส่งเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ ขอยึดถือตามชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ใช้ในการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมว่าเป็นเจ้าของแท้จริง กรณีเอกสารเกิดการชำรุดเสียหาย จะถือเป็นโมฆะ นอกจากนี้ ใบเสร็จรับเงินที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จะต้องเป็นใบเสร็จรับเงินจริงและออกจากเครื่องพิมพ์ และต้องมี ชื่อ-ที่อยู่ร้านค้า พร้อมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเท่านั้น
 2. สำหรับรางวัลที่ 1 2 และ 3 หากผู้ชนะการประกวดไม่ทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. บริษัทฯ จะติดต่อผู้ชนะการประกวดทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ชนะการประกวดได้ให้ไว้ 1 ครั้ง ภายใน 1 วันทำการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ชนะการประกวดได้ อันเนื่องมาจาก ไม่มีผู้รับสาย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ หรือเหตุอื่น ๆ บริษัทฯ จะติดต่อกลับอีก 1 ครั้ง ภายใน 3 วันทำการ (เฉพาะในเวลาทำการของบริษัทฯ) หากติดต่อไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัลให้แก่ผู้มีรายชื่อสำรองแทนตามลำดับ หากผู้ชนะการประกวดไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่ส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนดครบถ้วน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ชนะการประกวดสละสิทธิ์การรับรางวัล
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัด แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงคนละ 1 รางวัลเท่านั้นตลอดระยะเวลากิจกรรม
 4. ผู้ชนะการประกวดจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
 5. วัน เวลา และสถานที่รับรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดทราบหลังจากการประกาศรางวัล

เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ

 1. ระยะเวลากิจกรรม ผู้เข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 23.59 น.
 2. สาขายกเว้นไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาอ.พนมทวน สาขาเอกวัฒนา พุทธมณฑลสาย 4 สาขาตลาดสดธนบุรี ถนนบรมราชชนนี สาขาบ้านไร่
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องมีสัญชาติไทยอายุระหว่าง 6 - 12 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันปิดรับผลงาน) และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรเท่านั้น
 4. บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ชนะการประกวดจากผู้เข้าร่วมการประกวดที่ปฎิบัติถูกต้องตามกติกาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น
 5. ผลงานที่ผู้เข้าร่วมการประกวดส่งเข้าประกวดต้องเป็นรูปภาพที่ผู้เข้าร่วมการประกวดสร้างขึ้นเองทุกขั้นตอนเท่านั้น และห้ามมิให้ส่งในนามผู้อื่น และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น โดยผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงและรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว หากมีการร้องเรียน หรือเป็นงานอันละเมิดต่อกฎหมาย ผู้เข้าร่วมการประกวดตกลงจะรับผิดชอบในทุกกรณี
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นรูปภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยผู้เข้าร่วมการประกวด ไม่เคยถูกส่งประกวดเข้าโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ก่อนหน้านี้ รวมถึงไม่ได้รับการเผยแพร่ในทุกช่องทาง ทั้งตีพิมพ์หรือออนไลน์ หรือได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 7. ผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่มีลักษณะใดๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงด้วยภาพ สัญลักษณ์ ชื่อเรียกขาน ชื่อยี่ห้อ คำขวัญ หรือประการอื่นใด
 8. ผู้ชนะการประกวดรับทราบและตกลงโอนผลงานที่ชนะการประกวดให้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 9. รางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
 10. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายของรางวัล มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการและ/หรือการรับประกันของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเป็นของรางวัล บริษัทฯ ไม่รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ ปัญหา การบริการ และ/หรือความชำรุดบกพร่องของของรางวัล หากเกิดข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งาน การให้บริการ หรือเกิดความชำรุดบกพร่องใดๆ ผู้ชนะการประกวดจะต้องติดต่อกับเจ้าของสินค้า/ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยตรง
 11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความล่าช้าในการเข้าร่วมกิจกรรม การสูญหาย ความไม่สมบูรณ์ การอ้างสิทธิ์ การติดต่อใดๆ เนื่องจากข้อผิดพลาด การปลอมแปลง การโจรกรรม หรืออื่นๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัสจู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบแอปพลิเคชัน 
 12. หรือไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตาม ปัญหาหรือความผิดปกติทางเทคนิคของโทรศัพท์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องใดๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเสียหายทางข้อมูลอันเกิดจากการมีส่วนร่วม การส่งหรือรับ การติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาสำหรับกิจกรรมนี้ ซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
 13. พนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น
 14. ผู้เข้าร่วมการประกวดและผู้ปกครองให้ความยินยอมและอนุญาตให้บริษัทฯ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ เก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม การยืนยันตัวตน การติดต่อเพื่อรับรางวัล และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการรับของรางวัล รวมถึงการประกาศและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมการประกวดและผู้ปกครอง รวมถึงมีสิทธิ์ทำซ้ำ ดัดแปลง และ/หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และในลักษณะใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม ไม่ว่าในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่และโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่มีค่าตอบแทน
 15. บริษัทฯ อาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประกวดและผู้ปกครอง โดยบุคคลที่สามทั้งหมดดังกล่าวมีหน้าที่เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลดังกล่าว และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมในทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้
 16. ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมการประกวดยินยอมและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของกิจกรรมนี้ รวมถึงคำตัดสินของบริษัทฯ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมการประกวดท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกาและ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 17. กรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 18. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401

 

เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับภาคการศึกษา

ของรางวัล

ของรางวัล มีจำนวนทั้งสิ้น 33 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 3: ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย : ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท / รางวัล รวมจำนวน 30 รางวัล

 

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

สงวนสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดเฉพาะในนามสถานศึกษาเท่านั้น โดยการประกวดในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงไม่ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการใดๆ ก่อน

ขั้นตอนที่ 1: นักเรียน อายุระหว่าง 6 - 12 ปี วาดภาพบ้านในฝันโดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ ด้วยตนเองลงในกระดาษขนาด A4 โดยจะต้องวาดภาพ MR.DIY Panda mascot และ MR.DIY Hammer mascot ลงในภาพบ้านในฝันด้วย พร้อมทั้งเขียนคำบรรยายใต้ภาพตามหัวข้อภาพวาดบ้านในฝัน และความประทับใจต่อแบรนด์ MR.DIY ความยาวไม่เกิน 300 ตัวอักษร หรือ 3 บรรทัด

ขั้นตอนที่ 2: สถานศึกษาคัดเลือกผลงานจากนักเรียนในสังกัดและส่งผลงานสูงสุด 1 ผลงานต่อ 1 สถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 3: สถานศึกษาส่งใบรับรองสถานศึกษา รวมถึงกรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้เข้าร่วมการประกวดในนามของสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา / ชื่อ-สกุล / ชื่อผลงาน / หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน และส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และศึกษารายละเอียดสำหรับภาคการศึกษาแบบละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://contest.mrdiy.com

สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา