01 June 2021 - 30 June 2021
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม MR.DIY ฉลองครบ 1,500 สาขา ทั่วเอเชีย ส่งแคมเปญ “ช้อป ลุ้น ทอง”

ชิงรางวัลใหญ่ทองคำหนัก 5 บาท และของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท


PR News-01 1


ข้อตกลงและเงื่อนไขกิจกรรม

 1. กิจกรรม “ช้อปลุ้นทอง ฉลอง 1,500 สาขา ทั่วเอเชีย” จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ระยะเวลากิจกรรม) โดยบริษัทมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) จำกัด (ผู้จัดกิจกรรม) มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากระยะเวลากำหนดถือว่าเป็นโมฆะ

 2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564) และอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรเท่านั้น โดยแสดงหลักฐานยืนยัน (ยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสสปอร์ต)

 3. พนักงานบริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย หรือผู้จัดงาน ตัวแทนและบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น

 4. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 1: ซื้อสินค้าภายในร้าน มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. ทุกสาขาทั่วประเทศไทย 250 บาทขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระยะเวลาของกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 2: สแกน QR Code หรือเข้าระบบ https://promo.mrdiy.com/th/ เพื่อตอบแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 3: ตอบแบบสอบถามออนไลน์ให้ครบ แล้วกดส่งข้อมูล (Submit)

ขั้นตอนที่ 4: เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานสำหรับการรับของรางวัล และต้องตรงกับข้อมูลที่กรอกในระบบ

ขั้นตอนที่ 5: ใบเสร็จตัวจริงที่มาจากหน้าสาขาเท่านั้นที่สามารถใช้เข้าร่วมกิจกรรม ใบเสร็จอื่น ๆ ปลอมแปลง หรือชำรุดเสียหาย จะถือเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว

จับรางวัลผู้โชคดีผ่านการถ่ายทอดสดที่ Facebook MR DIY TH ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และประกาศผู้โชคดีในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผ่านช่องทาง Facebook MR DIY TH และเว็บไซต์

       5. ขั้นตอนการเลือกผู้โชคดี (รางวัลใหญ่จำนวน 1 รางวัล, รางวัลที่ 1 2 รางวัล, รางวัลที่ 2 จำนวน 3 รางวัลและรางวัลปลอบใจ จำนวน 15 รางวัล รวมทั้งสิ้น 21 รางวัล)

5.1   ผู้โชคดีจะถูกเลือกโดยการสุ่มจากผู้โชคดีทั้งหมดที่ร่วมกิจกรรมในระยะเวลากิจกรรม และทำถูกกติกาตามที่ประกาศเท่านั้น

5.2   ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หลังจากประกาศรางวัล และผู้โชคดีจะต้องติดต่อกลับมายังช่องทางเฟสบุ๊กของบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูล และส่งรูปหลักฐานใบเสร็จรับเงินตัวจริงมาให้ทางช่องทางเฟสบุ๊ก (ความละเอียดสูง) ของทางมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อสินค้า

5.3    ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์ หากทีมงานไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ อันเนื่องมาจาก ไม่มีผู้รับสาย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ หรืออื่น ๆ ทางทีมงานจะติดต่อกลับอีก 2 ครั้ง ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการติดต่อครั้งแรก หากทีมงานติดต่อไม่สำเร็จ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้โชคดี และหลังจากนั้นสิทธิ์จะตกไปอยู่ที่รายชื่อสำรองตามลำดับ ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการตัดสิทธิ์ผู้โชคดีที่ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่สามารถตอบคำถามที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ สิทธิ์ของผู้โชคดีจะตกเป็นของรายชื่อสำรองคนต่อไปทันที

5.4   ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับ 1 รางวัลเท่านั้น และจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริง โดยระยะเวลาการซื้อสินค้าต้องอยู่ในช่วงเวลาของกิจกรรม และข้อมูลต้องตรงกัน เช่นเดียวกับบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องนำส่งสำเนาภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ได้รับแจ้งจากทีมงาน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน หากเกิดมีข้อผิดพลาดประการใด ทางบริษัทฯ มีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้โชคดีทุกประการ

5.5   ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลยืนยันและ / หรือให้ใบเสร็จรับเงินไม่ตรงตามข้อกำหนดในการยืนยันสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากผู้โชคดีทันที และผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลแบบออฟไลน์เพื่อหาผู้โชคดีรายอื่นแทน

 1. ของรางวัล

6.1   รางวัลใหญ่ ทองคำแท่งหนัก 5 บาท มูลค่า 110,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

6.2   รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ iPhone 12 Pro (128 GB) มูลค่า 36,900 บาท จำนวน 2 รางวัล

6.3   รางวัลที่ 2 เครื่องฟอกอากาศ Mi Air Purifier Pro มูลค่า 8,990 บาท จำนวน 3 รางวัล

6.4   รางวัลปลอบใจ บัตรของขวัญ จาก MR.DIY มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 15 รางวัล

6.3   นอกจากเงื่อนไขที่ระบุไว้ ผู้โชคดีจะไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องได้รับอนุญาตจากทางผู้จัดเท่านั้น

6.4   ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ด้วยสินค้าอื่นที่มีราคาใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. วิธีการรับของรางวัล

7.1  ผู้โชคดีต้องแสดงหลักฐานต่างตามที่ร้องขอในการรับรางวัล เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวตน และเอกสารจะต้องเป็นตัวจริงที่มาจากทางราชการเท่านั้น หากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้โชคดี

7.2  ต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนตัวจริงเพื่อรับรางวัล

7.3  รางวัลทั้งหมดจะต้องถูกยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 60 วันหลังจากวันที่ประกาศผู้ได้รับรางวัล รางวัลที่ไม่มีผู้โชคดีมายืนยันการรับจะถูกเก็บคือโดยผู้จัด 60 วันหลังจากวันที่ประกาศผู้ได้รับรางวัล

7.4  ผู้โชคดีจะต้องได้รับรางวัล “ตามที่ได้จัดไว้” รางวัลนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือคืนเงินได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ผู้จัดจะไม่รับข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพ และปริมาณของรางวัลหลังจากมอบรางวัลให้กับผู้โชคดี

7.5  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับของรางวัลในระหว่างขั้นตอนการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ (เช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ที่เกี่ยวข้องกับการแลกหรือรับรางวัลจะตกเป็นภาระของผู้โชคดี แต่เพียงผู้เดียว

7.6  ภาพของรางวัลที่แสดงในโฆษณาใด ๆ การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการขาย และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงภาพประกอบเท่านั้น และต้องไม่แสดงสีจริงของของรางวัล

7.7  การรับรางวัลจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของของรางวัล และผู้จัดจะแจ้งให้ทราบหากได้รับการเปลี่ยนแปลง หรืออัพเดทเพิ่มเติม

7.8  ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการเปลี่ยนรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลทั้งหมดไม่สามารถโอนคืน หรือแลกเปลี่ยนในรูปแบบอื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม มูลค่าของรางวัลจะเป็นไปตามวันเวลา ณ ที่ผู้จัดซื้อ

 1. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากเกิดความล่าช้า สูญหายหรือไม่สมบูรณ์ หรือการอ้างสิทธิ์ การติดต่อใด ๆ เนื่องจากข้อผิดพลาดการจากการปลอมแปลง การโจรกรรมการทำลายหรืออื่น ๆ และจะไม่รับภาระปัญหาหรือความผิดปกติทางเทคนิคของโทรศัพท์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องใด ๆ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเสียหายทางข้อมูลอันเกิดจากการมีส่วนร่วม หรือการส่งหรือรับการติดต่อสื่อสาร หรือเนื้อหาสำหรับกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับของรางวัล

 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด หากเกิดการชำรุดเกี่ยวกับของรางวัล ตลอดจนความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับของรางวัล

 3. เงื่อนความเป็นส่วนตัว

10.1  การเข้าร่วมการแข่งขันผู้เข้าร่วมให้ความยินยอมและอนุญาตให้ผู้จัดรวบรวมจัดเก็บ หรือใช้ข้อมูล โดยหมายเลขประจำตัวจะไม่ถูกเปิดเผย (หมายเลขบัตรประชาชน) และรายการอื่น ๆ ("ข้อมูลส่วนบุคคล") เพื่อจุดประสงค์ในการจัดการแข่งขัน รวมถึงการประกาศและเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล และ / หรือ ภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมที่เว็บไซต์ของผู้จัดเพื่อการโฆษณาวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ และในลักษณะใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมโดยไม่มีค่าตอบแทน

10.2  ผู้จัดอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม บุคคลที่สามทั้งหมดดังกล่าวมีหน้าที่ตามข้อมูลดังกล่าว และห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมในทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้

 1. ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้โชคดี เพื่อใช้ในการจัดเตรียม หรือไว้เพื่อติดต่อผู้โชคดีเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของผู้โชคดีจะถูกเก็บ และใช้ในทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนตัวของผู้โชคดีจะถูกเป็นความลับของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเก็บข้อมูล หรือส่งต่อข้อมูลให้กับตัวแทน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ ตลอดจนการทำโปรโมชั่น เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ ถ้าผู้โชคดีได้แจ้งทางบริษัทฯ ที่เบอร์โทร 02-1367401 ว่าไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเปิดเผย หรือใช้ข้อมูลดังกล่าว

 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 3. คำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา