สาขาเปิดใหม่
22 March 2023
สาขาที่ 594 พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ 594 พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯที่อยู่ : เลขที่ 44 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250Google Map: https://bit.ly/Pattanakarn20 เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่สาขา พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
22 March 2023
สาขาที่ 593 บ้านแป้น ลำพูน
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ 593 บ้านแป้น ลำพูนที่อยู่ :เลขที่ 345 หมู่ 7 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000Google Map: https://bit.ly/BanPaenLamphun เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่สาขา บ้านแป้น ลำพูนของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
22 March 2023
สาขาที่ 592 โลตัส ซิตี้พาร์ค บางพลี
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ 592 โลตัส ซิตี้พาร์ค บางพลีที่อยู่ : ชั้น 2, 249 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540Google Map: https://bit.ly/LotusCityBangplee เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่สาขา โลตัส ซิตี้พาร์ค บางพลีของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
22 March 2023
สาขาที่ 591 อาคารพาณิชย์ ต.บ้านเลื่อม อุดรธานี
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ 591 อาคารพาณิชย์ ต.บ้านเลื่อม อุดรธานีที่อยู่ :485 หมู่ 4 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000Google Map: https://bit.ly/BanLueam เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่สาขา อาคารพาณิชย์ ต.บ้านเลื่อม อุดรธานีของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
22 March 2023
สาขาที่ 590 ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ 590 ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัยที่อยู่ : เลขที่ 903 หมู่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130Google Map: https://bit.ly/AmPhoeSiSatchanalai เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่สาขา ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย สุโขทัยของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
22 March 2023
สาขาที่ 589 ลีวิวัฒน์ สงขลา
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ 589 ลีวิวัฒน์ สงขลาที่อยู่ : 529/2 หมู่ที่ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 Google Map: https://bit.ly/Leewiwat เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่สาขา ลีวิวัฒน์ สงขลาของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
22 March 2023
สาขาที่ 588 ตลาดแม่วาง เชียงใหม่
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ 588 ตลาดแม่วาง เชียงใหม่ที่อยู่ : เลขที่ 497 หมู่ 5 ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360Google Map: https://bit.ly/MaeWangMarket เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่สาขา ตลาดแม่วาง เชียงใหม่ของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
22 March 2023
สาขาที่ 582 ซอยมังกรขันดี สมุทรปราการ
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ 582 ซอยมังกรขันดี สมุทรปราการที่อยู่ :เลขที่ 261 หมู่ 5 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280Google Map: https://bit.ly/MongkhonKhanDi เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่สาขา ซอยมังกรขันดี สมุทรปราการของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
09 March 2023
สาขาที่ 587 บางปลา วี รับเบอร์ สมุทรสาคร
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ 587 บางปลา วี รับเบอร์ สมุทรสาครที่อยู่ : เลขที่ 94/55, 94/56 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร Google Map: https://bit.ly/BangplaVeeRubber2 เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่สาขา บางปลา วี รับเบอร์ สมุทรสาครของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา