สาขาเปิดใหม่
29 September 2023
สาขาที่ 697 ตลาดคลองถมวังน้ำเย็น สระแก้ว
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ สาขาที่ 697 ตลาดคลองถมวังน้ำเย็น สระแก้วที่อยู่ : 2365 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210Google Map: https://bit.ly/KlongThomMarketWangNumYen เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระเป๋า มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2566สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ตลาดคลองถมวังน้ำเย็น สระแก้วของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401เงื่อนไขกิจกรรม Grand Opening ช้อปสาขาเปิดใหม่ รับโชค 2 ต่อ ทาง Facebook MR.DIY THAILANDกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2566สาขามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.เปิดใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน 3 สาขาดังนี้มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.บิ๊กซี บางนามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ตลาดคลองถมวังน้ำเย็น สระแก้วมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. บิ๊กซี สมุทรปราการบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กดไลก์ และแชร์โพส โดยตั้งเป็นสาธารณะ 10 คะแนนถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จซื้อสินค้าและของสมนาคุณที่ได้รับ(ร่มและกระบอกน้ำ) 10 คะแนนบอกความประทับใจในคอมเม้นต์ใต้ภาพ 10 คะแนนติดแฮชแท็ก #MRDIYใกล้บ้านฉัน 10 คะแนนการให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริษัทฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทาง MR DIY Thailand Facebook FanPageผู้ได้รับรางวัล จะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทาง Inbox ของ MR DIY Thailand Facebook FanPage เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่  20 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอม ให้บริษัทฯ นำรูปภาพไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ด้านโปรโมชั่น การติดต่อ และด้านการตลาด และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้รับบัตรของขวัญ MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ หากเกินกว่า 1 คำตอบ บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงโพสต์แรกที่โพสต์ทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage เท่านั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้ทาง MR.DIY จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ แบบ J&T Express และได้รับของภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกา และ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
29 September 2023
สาขาที่ 690 บิ๊กซี บางนา
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ สาขาที่ 690 บิ๊กซี บางนาที่อยู่ :ห้องเลขที่ 2JA002 ชั้น 2 เลขที่ 611 ถ. เทพรัตน แขวง บางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260Google Map: https://bit.ly/BigCBangna เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระเป๋า มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2566สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่บิ๊กซี บางนาของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401เงื่อนไขกิจกรรม Grand Opening ช้อปสาขาเปิดใหม่ รับโชค 2 ต่อ ทาง Facebook MR.DIY THAILANDกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม - 8 ตุลาคม 2566สาขามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.เปิดใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน 3 สาขาดังนี้มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.บิ๊กซี บางนามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ตลาดคลองถมวังน้ำเย็น สระแก้วมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. บิ๊กซี สมุทรปราการบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กดไลก์ และแชร์โพส โดยตั้งเป็นสาธารณะ 10 คะแนนถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จซื้อสินค้าและของสมนาคุณที่ได้รับ(ร่มและกระบอกน้ำ) 10 คะแนนบอกความประทับใจในคอมเม้นต์ใต้ภาพ 10 คะแนนติดแฮชแท็ก #MRDIYใกล้บ้านฉัน 10 คะแนนการให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริษัทฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทาง MR DIY Thailand Facebook FanPageผู้ได้รับรางวัล จะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทาง Inbox ของ MR DIY Thailand Facebook FanPage เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่  20 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอม ให้บริษัทฯ นำรูปภาพไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ด้านโปรโมชั่น การติดต่อ และด้านการตลาด และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้รับบัตรของขวัญ MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ หากเกินกว่า 1 คำตอบ บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงโพสต์แรกที่โพสต์ทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage เท่านั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้ทาง MR.DIY จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ แบบ J&T Express และได้รับของภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกา และ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
21 September 2023
สาขาที่ 696 สันติธรรม นครสวรรค์
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ สาขาที่ 696 สันติธรรม นครสวรรค์ที่อยู่ : 29/3 หมู่ 3 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60240Google Map: https://bit.ly/SantithamNakhonSawan เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระเป๋า มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สันติธรรม นครสวรรค์ของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401เงื่อนไขกิจกรรม Grand Opening ช้อปสาขาเปิดใหม่ รับโชค 2 ต่อ ทาง Facebook MR.DIY THAILANDกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566สาขามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.เปิดใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน 3 สาขาดังนี้มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สี่แยกวัดโหนด นครศรีธรรมราชมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ซอยวัดโรมัน นครปฐมมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สันติธรรม นครสวรรค์บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กดไลก์ และแชร์โพส โดยตั้งเป็นสาธารณะ 10 คะแนนถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จซื้อสินค้าและของสมนาคุณที่ได้รับ(ร่มและกระบอกน้ำ) 10 คะแนนบอกความประทับใจในคอมเม้นต์ใต้ภาพ 10 คะแนนติดแฮชแท็ก #MRDIYใกล้บ้านฉัน 10 คะแนนการให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริษัทฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทาง MR DIY Thailand Facebook FanPageผู้ได้รับรางวัล จะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทาง Inbox ของ MR DIY Thailand Facebook FanPage เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่  13 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอม ให้บริษัทฯ นำรูปภาพไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ด้านโปรโมชั่น การติดต่อ และด้านการตลาด และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้รับบัตรของขวัญ MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ หากเกินกว่า 1 คำตอบ บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงโพสต์แรกที่โพสต์ทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage เท่านั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้ทาง MR.DIY จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ แบบ J&T Express และได้รับของภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกา และ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
21 September 2023
สาขาที่ 694 ซอยวัดโรมัน นครปฐม
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ สาขาที่ 694 ซอยวัดโรมัน นครปฐมที่อยู่ : 12/175 หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110Google Map: https://bit.ly/SoiWatRomanPeter เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระเป๋า มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ซอยวัดโรมัน นครปฐมของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401เงื่อนไขกิจกรรม Grand Opening ช้อปสาขาเปิดใหม่ รับโชค 2 ต่อ ทาง Facebook MR.DIY THAILANDกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566สาขามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.เปิดใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน 3 สาขาดังนี้มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สี่แยกวัดโหนด นครศรีธรรมราชมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ซอยวัดโรมัน นครปฐมมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สันติธรรม นครสวรรค์บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กดไลก์ และแชร์โพส โดยตั้งเป็นสาธารณะ 10 คะแนนถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จซื้อสินค้าและของสมนาคุณที่ได้รับ(ร่มและกระบอกน้ำ) 10 คะแนนบอกความประทับใจในคอมเม้นต์ใต้ภาพ 10 คะแนนติดแฮชแท็ก #MRDIYใกล้บ้านฉัน 10 คะแนนการให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริษัทฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทาง MR DIY Thailand Facebook FanPageผู้ได้รับรางวัล จะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทาง Inbox ของ MR DIY Thailand Facebook FanPage เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่  13 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอม ให้บริษัทฯ นำรูปภาพไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ด้านโปรโมชั่น การติดต่อ และด้านการตลาด และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้รับบัตรของขวัญ MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ หากเกินกว่า 1 คำตอบ บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงโพสต์แรกที่โพสต์ทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage เท่านั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้ทาง MR.DIY จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ แบบ J&T Express และได้รับของภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกา และ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
21 September 2023
สาขาที่ 693 สี่แยกวัดโหนด นครศรีธรรมราช
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ สาขาที่ 693 สี่แยกวัดโหนด นครศรีธรรมราชที่อยู่ : เลขที่ 197/1 หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160Google Map: https://bit.ly/SiYaekWatNod เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระเป๋า มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สี่แยกวัดโหนด นครศรีธรรมราชของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401เงื่อนไขกิจกรรม Grand Opening ช้อปสาขาเปิดใหม่ รับโชค 2 ต่อ ทาง Facebook MR.DIY THAILANDกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566สาขามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.เปิดใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน 3 สาขาดังนี้มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สี่แยกวัดโหนด นครศรีธรรมราชมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ซอยวัดโรมัน นครปฐมมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สันติธรรม นครสวรรค์บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กดไลก์ และแชร์โพส โดยตั้งเป็นสาธารณะ 10 คะแนนถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จซื้อสินค้าและของสมนาคุณที่ได้รับ(ร่มและกระบอกน้ำ) 10 คะแนนบอกความประทับใจในคอมเม้นต์ใต้ภาพ 10 คะแนนติดแฮชแท็ก #MRDIYใกล้บ้านฉัน 10 คะแนนการให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริษัทฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผ่านช่องทาง MR DIY Thailand Facebook FanPageผู้ได้รับรางวัล จะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทาง Inbox ของ MR DIY Thailand Facebook FanPage เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่  13 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอม ให้บริษัทฯ นำรูปภาพไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ด้านโปรโมชั่น การติดต่อ และด้านการตลาด และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้รับบัตรของขวัญ MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ หากเกินกว่า 1 คำตอบ บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงโพสต์แรกที่โพสต์ทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage เท่านั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้ทาง MR.DIY จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ แบบ J&T Express และได้รับของภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่ 13 ตุลาคม 2566 โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกา และ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
14 September 2023
สาขาที่ 692 โลตัส ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ สาขาที่ 692 โลตัส ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรีที่อยู่ : ชั้น 1 เลขที่ 228 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140Google Map: https://bit.ly/LotusSiMahaPhot เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำ มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2566สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ โลตัส ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรีของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401เงื่อนไขกิจกรรม Grand Opening ช้อปสาขาเปิดใหม่ รับโชค 2 ต่อ ทาง Facebook MR.DIY THAILANDกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566สาขามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.เปิดใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน 3 สาขาดังนี้มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.อำเภอวานรนิวาส สกลนครมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ตลาดคลองมะนาว สระแก้วมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.โลตัส ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรีบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กดไลก์ และแชร์โพส โดยตั้งเป็นสาธารณะ 10 คะแนนถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จซื้อสินค้าและของสมนาคุณที่ได้รับ(ร่มและกระบอกน้ำ) 10 คะแนนบอกความประทับใจในคอมเม้นต์ใต้ภาพ 10 คะแนนติดแฮชแท็ก #MRDIYใกล้บ้านฉัน 10 คะแนนการให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริษัทฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 29 กันยายน 2566 ผ่านช่องทาง MR DIY Thailand Facebook FanPageผู้ได้รับรางวัล จะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทาง Inbox ของ MR DIY Thailand Facebook FanPage เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่  6 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอม ให้บริษัทฯ นำรูปภาพไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ด้านโปรโมชั่น การติดต่อ และด้านการตลาด และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้รับบัตรของขวัญ MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ หากเกินกว่า 1 คำตอบ บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงโพสต์แรกที่โพสต์ทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage เท่านั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้ทาง MR.DIY จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ แบบ J&T Express และได้รับของภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกา และ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
14 September 2023
สาขาที่ 691ตลาดคลองมะนาว สระแก้ว
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ สาขาที่ 691ตลาดคลองมะนาว สระแก้วที่อยู่ : 229 หมู่ 9 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160Google Map: https://bit.ly/KhlongManaoMarket  เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระเป๋า มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2566สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ ตลาดคลองมะนาว สระแก้วของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401เงื่อนไขกิจกรรม Grand Opening ช้อปสาขาเปิดใหม่ รับโชค 2 ต่อ ทาง Facebook MR.DIY THAILANDกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566สาขามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.เปิดใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน 3 สาขาดังนี้มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.อำเภอวานรนิวาส สกลนครมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ตลาดคลองมะนาว สระแก้วมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.โลตัส ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรีบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กดไลก์ และแชร์โพส โดยตั้งเป็นสาธารณะ 10 คะแนนถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จซื้อสินค้าและของสมนาคุณที่ได้รับ(ร่มและกระเป๋า) 10 คะแนนบอกความประทับใจในคอมเม้นต์ใต้ภาพ 10 คะแนนติดแฮชแท็ก #MRDIYใกล้บ้านฉัน 10 คะแนนการให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริษัทฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 29 กันยายน 2566 ผ่านช่องทาง MR DIY Thailand Facebook FanPageผู้ได้รับรางวัล จะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทาง Inbox ของ MR DIY Thailand Facebook FanPage เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่  6 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอม ให้บริษัทฯ นำรูปภาพไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ด้านโปรโมชั่น การติดต่อ และด้านการตลาด และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้รับบัตรของขวัญ MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ หากเกินกว่า 1 คำตอบ บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงโพสต์แรกที่โพสต์ทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage เท่านั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้ทาง MR.DIY จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ แบบ J&T Express และได้รับของภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกา และ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
14 September 2023
สาขาที่ 689 อำเภอวานรนิวาส สกลนคร
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ สาขาที่ 689 อำเภอวานรนิวาส สกลนครที่อยู่ : 212 หมู่ 5 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120Google Map: https://bit.ly/WanonNiwat เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำ มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 22-24 กันยายน 2566สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ อำเภอวานรนิวาส สกลนครของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401เงื่อนไขกิจกรรม Grand Opening ช้อปสาขาเปิดใหม่ รับโชค 2 ต่อ ทาง Facebook MR.DIY THAILANDกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2566สาขามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.เปิดใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน 3 สาขาดังนี้มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.อำเภอวานรนิวาส สกลนครมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ตลาดคลองมะนาว สระแก้วมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.โลตัส ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรีบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กดไลก์ และแชร์โพส โดยตั้งเป็นสาธารณะ 10 คะแนนถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จซื้อสินค้าและของสมนาคุณที่ได้รับ(ร่มและกระบอกน้ำ) 10 คะแนนบอกความประทับใจในคอมเม้นต์ใต้ภาพ 10 คะแนนติดแฮชแท็ก #MRDIYใกล้บ้านฉัน 10 คะแนนการให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริษัทฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 29 กันยายน 2566 ผ่านช่องทาง MR DIY Thailand Facebook FanPageผู้ได้รับรางวัล จะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทาง Inbox ของ MR DIY Thailand Facebook FanPage เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่  6 ตุลาคม 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอม ให้บริษัทฯ นำรูปภาพไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ด้านโปรโมชั่น การติดต่อ และด้านการตลาด และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้รับบัตรของขวัญ MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ หากเกินกว่า 1 คำตอบ บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงโพสต์แรกที่โพสต์ทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage เท่านั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้ทาง MR.DIY จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ แบบ J&T Express และได้รับของภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกา และ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
08 September 2023
สาขาที่ 688 โลตัสถลาง ภูเก็ต
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ สาขาที่ 688 โลตัสถลาง ภูเก็ตที่อยู่ : ชั้น 1 เลขที่ 303 หมู่ที่ 1 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110Google Map: https://bit.ly/LotusThalang เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำ มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2566สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ โลตัสถลาง ภูเก็ตของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401เงื่อนไขกิจกรรม Grand Opening ช้อปสาขาเปิดใหม่ รับโชค 2 ต่อ ทาง Facebook MR.DIY THAILANDกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566สาขามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.เปิดใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน 4 สาขาดังนี้มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ตลาดรุ่งเรืองศรี จันทบุรีมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.อำเภอจุน พะเยามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ตำบลเมืองใต้ ศรีสะเกษมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.โลตัสถลาง ภูเก็ตบริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้กดไลก์ และแชร์โพส โดยตั้งเป็นสาธารณะ 10 คะแนนถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จซื้อสินค้าและของสมนาคุณที่ได้รับ(ร่มและกระบอกน้ำ) 10 คะแนนบอกความประทับใจในคอมเม้นต์ใต้ภาพ 10 คะแนนติดแฮชแท็ก #MRDIYใกล้บ้านฉัน 10 คะแนนการให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริษัทฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 22 กันยายน 2566 ผ่านช่องทาง MR DIY Thailand Facebook FanPageผู้ได้รับรางวัล จะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทาง Inbox ของ MR DIY Thailand Facebook FanPage เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่  29 กันยายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอม ให้บริษัทฯ นำรูปภาพไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ด้านโปรโมชั่น การติดต่อ และด้านการตลาด และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้รับบัตรของขวัญ MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ หากเกินกว่า 1 คำตอบ บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงโพสต์แรกที่โพสต์ทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage เท่านั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้ทาง MR.DIY จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ แบบ J&T Express และได้รับของภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้าพนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกา และ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา