สาขาเปิดใหม่
19 April 2024
ฉลองโลเคชันใหม่ สาขาทียูโดม รังสิต
ฉลองโลเคชันใหม่ ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สาขาทียูโดม รังสิตGoogle Map: https://bit.ly/TUDOMERangsit เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มกัน UV มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2567 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่สาขาทียูโดม รังสิตของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
19 April 2024
สาขาที่ 791 โลตัสสะเดา  สงขลา
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สาขาที่ 791 โลตัสสะเดา  สงขลาที่อยู่ : ชั้น 1 เลขที่ 45/8 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90120Google Map: https://bit.ly/LotusSadaoSongkhla เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มกัน UV มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 2 กิโลกรัม มูลค่า 150 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2567 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาโลตัสสะเดา  สงขลาของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
19 April 2024
สาขาที่ 790 เทอร์มินอล 21 พัทยา
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สาขาที่ 790 เทอร์มินอล 21 พัทยาที่อยู่ :เลขที่ห้อง 1001 ชั้น 1 เลขที่ 777 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150Google Map: https://bit.ly/Terminal21Pattaya เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มกัน UV มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 2 กิโลกรัม มูลค่า 150 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2567 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาเทอร์มินอล 21 พัทยาของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
19 April 2024
สาขาที่ 789 ตำบลเชียงกลาง น่าน
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สาขาที่ 789 ตำบลเชียงกลาง น่านที่อยู่ : เลขที่ 65/5 หมู่ 11 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55160Google Map: https://bit.ly/ChiangKlangNan เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มกัน UV มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 2 กิโลกรัม มูลค่า 150 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2567 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาตำบลเชียงกลาง น่านของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
19 April 2024
สาขาที่ 788 ห้วยวังนอง อุบลราชธานี
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สาขาที่ 788 ห้วยวังนอง อุบลราชธานีที่อยู่ : 234/2 หมู่ 11 ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000Google Map: https://bit.ly/HuaiWangNong เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มกัน UV มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 2 กิโลกรัม มูลค่า 150 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2567 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาห้วยวังนอง อุบลราชธานีของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
19 April 2024
สาขาที่ 787 ตำบลบ้านแพง นครพนม
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สาขาที่ 787 ตำบลบ้านแพง นครพนมที่อยู่ : เลขที่ 288 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48140Google Map: https://bit.ly/BanPhaeng เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มกัน UV มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 2 กิโลกรัม มูลค่า 150 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2567 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาตำบลบ้านแพง นครพนมของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
19 April 2024
สาขาที่ 785 อำเภอภูเขียว ชัยภูมิ
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สาขาที่ 785 อำเภอภูเขียว ชัยภูมิที่อยู่ : 811 หมู่ 1 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110Google Map: https://bit.ly/PhuKhiaoChaiyaphum เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มกัน UV มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 2 กิโลกรัม มูลค่า 150 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2567 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาอำเภอภูเขียว ชัยภูมิของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
19 April 2024
สาขาที่ 786 อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สาขาที่ 786 อำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ที่อยู่ : 29/8 หมู่ 6 ตำบลทับสะก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77130Google Map: https://bit.ly/ThapSakaeThapSakae เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มกัน UV มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 2 กิโลกรัม มูลค่า 150 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2567 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาอำเภอทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
19 April 2024
สาขาที่ 784 ซอยเทศบาล 6 สระแก้ว
ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.สาขาที่ 784 ซอยเทศบาล 6 สระแก้วที่อยู่ : 82/8 ถนนเทศบาล 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000Google Map: https://bit.ly/SoiThetsaban6Sakaeo เงื่อนไข และข้อตกลงเมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มกัน UV มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ มะม่วงน้ำดอกไม้ จำนวน 2 กิโลกรัม มูลค่า 150 บาทรายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2567 สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สาขาซอยเทศบาล 6 สระแก้วของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถมรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่านกรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/
สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา