08 September 2023
สาขาที่ 686 อำเภอจุน พะเยา

ร้าน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. สาขาที่ สาขาที่ 686  อำเภอจุน พะเยา

ที่อยู่ : เลขที่ 274 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

Google Map: https://bit.ly/ChunPhayao

 เงื่อนไข และข้อตกลง

 1. เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี ร่มสีรุ้ง มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท หรือ กระบอกน้ำ มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย. มูลค่า 300 บาท
 2. รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-17 กันยายน 2566
 3. สาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ อำเภอจุน พะเยา
 4. ของแถมมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของแถม
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
 6. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตหรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือหากบริษัทฯ ได้มีการให้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 7. กรณีมีข้อพิพาท การพิจารณาและการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401

เงื่อนไขกิจกรรม Grand Opening ช้อปสาขาเปิดใหม่ รับโชค 2 ต่อ ทาง Facebook MR.DIY THAILAND

 1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566
 2. สาขามิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.เปิดใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีจำนวน 4 สาขาดังนี้
  1. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ตลาดรุ่งเรืองศรี จันทบุรี
  2. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.อำเภอจุน พะเยา
  3. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ตำบลเมืองใต้ ศรีสะเกษ
  4. มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.โลตัสถลาง ภูเก็ต
 3. บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ โดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 • กดไลก์ และแชร์โพส โดยตั้งเป็นสาธารณะ 10 คะแนน
 • ถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จซื้อสินค้าและของสมนาคุณที่ได้รับ(ร่มและกระบอกน้ำ) 10 คะแนน
 • บอกความประทับใจในคอมเม้นต์ใต้ภาพ 10 คะแนน
 • ติดแฮชแท็ก #MRDIYใกล้บ้านฉัน 10 คะแนน

การให้คะแนนและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้

 1. คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ บริษัทฯ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 22 กันยายน 2566 ผ่านช่องทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage
 2. ผู้ได้รับรางวัล จะต้องทำการแจ้งข้อมูล ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สำเนาบัตรประชาชน, ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทาง Inbox ของ MR DIY Thailand Facebook FanPage เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ภายในวันที่  29 กันยายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะถือว่าบุคคลดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับของรางวัลทันที
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านยินยอม ให้บริษัทฯ นำรูปภาพไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ด้านโปรโมชั่น การติดต่อ และด้านการตลาด และยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้
 4. รับบัตรของขวัญ MR.DIY มูลค่ารางวัลละ 500 บาท รวมทั้งหมดจำนวน 5 รางวัล ผู้ชนะกิจกรรมจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีตามที่บริษัทฯ กำหนด
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งคำตอบได้ไม่เกิน 1 คำตอบ หากเกินกว่า 1 คำตอบ บริษัทฯ จะพิจารณาเพียงโพสต์แรกที่โพสต์ทาง MR DIY Thailand Facebook FanPage เท่านั้น
 6. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่าได้ยอมรับกฎกติกา และเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว
 7. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น ซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด ส่วนลด หรือสิ่งของอื่นได้
 8. ทาง MR.DIY จะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์ แบบ J&T Express และได้รับของภายใน 45 วัน นับหลังจากวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการที่ผู้ชนะกิจกรรมได้ให้ข้อมูลที่อยู่หรือข้อมูลอื่นใดไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึงความสูญหาย และเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบซึ่งเกิดจากผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
 9. พนักงานบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. (กรุงเทพ) จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ ผู้จัดงาน ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนี้ (รวมถึงครอบครัวของบุคคลข้างต้น) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้
 10. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกติกา และ/หรือเงื่อนไขกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม หรือมีการทุจริตหรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัลใด ๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว และหากบริษัทฯ ได้มีการให้รางวัลตามกิจกรรมนี้แก่ท่านแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายจากท่าน
 11. กรณีมีข้อพิพาท การพิจารณา และการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 02-136-7401Line Offical Account: เพิ่มเพื่อน

Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/mrdiyTH/

Instagram: https://www.instagram.com/mrdiy.thailand/

สมัครเพื่อรับข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุดจากเรา