Büyük Açılış Etkinliği Kampanya Katılım Koşulları


Genel


Söz konusu Büyük Açılış Etkinliği: Satın Alım ile Hediye (“Promosyon”) MRDIY Turkey Ev Gereçleri ve Yapı Malzemeleri İthalat Anonim Şirketi (“Organizatör”) tarafından organize edilmiştir. 


Promosyon, aşağıda belirtilen Şartlar (“Şartlar”) ile düzenlenecek olup, katılımcılar Şartları okuduklarını ve anladıklarını kabul eder ve Promosyona katılımları ile Şartlar ile, Esentepe Mah. Harman 1 Sokak Levent Sekoya Plaza No:8 Kat:3 İç kapı no:1 34394 Şişli/İstanbul adresine kayıtlı olan Organizatörün Şart ve Yükümlülükleri ile bağlı bulunduklarını kabul ederler.


Organizatör, önceden haber vermeksizin istediği zaman Promosyon ve Promosyonun Şart ve Yükümlülüklerine (“Şart ve Yükümlülükler”) ilişkin değişiklik yapabilir yahut iptal edebilir. Yapılan herhangi bir değişiklik Mr. DIY resmi sosyal medya platformunda veya MR. DIY resmi sitesinde yayınlanacaktır.


Şartlar ve Yükümlülükler ile Promosyona yönelik herhangi bir broşür, pazarlama ya da reklam materyali arasında oluşacak bir farklılık durumunda, Şartlar ve Yükümlülükler dikkate alınır. Söz konusu Şartlar ve Yükümlülükler Türkiye kanun hükümleri uyarınca uygulanacak ve yorumlanacaktır. Organizatör ve katılımcılar, aralarında doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türkiye Mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederler. 


Uygunluk


 1. Promosyona katılım, 18 yaş ve üstü olan, Türkiye’de geçerli bir kimlik ve adrese sahip olan herkese açıktır. Her katılımcı, Promosyona katılarak Şartlar ve Yükümlülükler altında düzenlenmiş olan katılım kriterlerini karşıladığını temsil ve garanti eder. 

 1. Organizatör, Şartlar ve Yükümlülüklerin ihlal edilmesi de dahil fakat sınırlı olmamak üzere herhangi bir sebeple veya hiçbir sebep göstermeksizin, Promosyon’a her türlü girişi diskalifiye etme ve/veya katılımdan men etme haklarına sahiptir.

Süre


 1. Bahse konu Promosyonun süresi Büyük Açılış tarihinin Organizatör tarafından duyurulması tarihinden  itibaren 72 saattir (“Promosyon Süresi”).

 1. Organizatör herhangi bir zamanda Promosyon Süresini, işleyişini ve hediyelerini değiştirme hakkını haizdir. Promosyon Süresi dışında iletilen hiçbir başvuru geçerli sayılmayacaktır. 

Promosyon İşleyişi


 1. Katılımcılar, Organizatör tarafından gerek resmi sosyal medya sayfaları aracılığı ile, gerekse çevrimdışı yazılı materyaller ile duyurulan Promosyon talimatlarına uymak zorundadırlar.

 1. Kişi başı bir (1) giriş hakkı bulunmaktadır.

 1. 300 TL ve üzeri her alışverişinize size özel bir MR.DIY XXL Şemsiye ya da suluk hediye veriyoruz.

 1. Belirtilen tutarda alışverişin gerçekleştirilmiş olması ile, katılımcılar hediyelerini alabilirler (stok mevcut ise, stoklar gün başına 200 ile sınırlıdır).


Hediyeler


Katılımcılar aşağıda belirtilen şartlara tabi olacaklardır:


 1. BİR (1) aile için sadece BİR (1) hediye verilecektir.

 1. Organizatör önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda hediyeleri bir başka eşya ile değiştirme hususunda mutlak takdir hakkına sahiptir. Hediyelerin tümü tamamen veya bir kısım olarak nakit, kredi ve diğer ürünler ile değiştirilemez.

 1. Tüm hediyeler Organizatör ve/veya sponsor tarafından “olduğu gibi” ve hiçbir garanti verilmeksizin yahut herhangi bir garantinin varlığı ima edilmeksizin teslim edilir ve tüm hediyeler riskler tamamen katılımcıya ait olmak üzere verilir. 

 1. Tüm katılımcılar hediyelerin sağlanması ve/veya düzenlenmesine yönelik olarak tarafların belirlediği Şartlar ve Yükümlülüklere ve varsa hediyelerle ilişkili olan şartlar ve yükümlülüklere uymak zorundadır. 

 1. Seyahat sigortası, yemekler ve diğer seyahat masrafları dahil ve fakat sınırlı olmamak üzere, diğer harcamalar ile katılımcı tarafından yapılabilecek kişisel harcamalar katılımcılara verilecek olan hediyeye dahil değildir.

Yükümlülük & Sorumluluk


 1. Katılımcılar Promosyona katılımları veya hediyeleri kabulleriyle birlikte bu Promosyona katılımlarından, geri ödemesinden ve/veya Promosyon’dan yararlanmalarından doğan herhangi bir sorumluluk, aksilik, yaralanma, hasar, talep veya kaza (ölüm dahil) durumunda tam sorumluluk üstlenmiş olacaktır. Hediyeler ve katılımcıların bu tür kayıp veya yaralanmalarla (özel, dolaylı ve sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar dahil) ilgili olarak Organizatöre, ana şirketlerine, bağlı kuruluşlarına, yöneticilerine, görevlilerine, çalışanlarına veya acentelerine karşı hiçbir türlü zarar için kişisel yaralanmalar, ölüm ve mal hasarı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hediyenin tanıtımından ve kabulünden kaynaklanan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul eder.

 1. Tüm ulaşım, konaklama, kişisel masraf ve/veya bu Promosyona katılımdan doğan herhangi bir ücret, maliyet ve/veya ilgili giderler tamamen katılımcının sorumluluğundadır. 

 1. Ayrıca Organizatör operasyondaki hiçbir hata, çıkarma, kesinti, silme, arıza, işleyiş veya aktarmada gecikme, iletişim hattı arızası, hırsızlık veya imha, kullanıcı veya üye iletişimlerine yetkisiz erişim veya üye iletişimlerinin değiştirilmesi veya herhangi bir sorun veya telefon hatlarındaki, bilgisayar çevrimiçi sistemlerindeki, sunucu veya sağlayıcılardaki, bilgisayar ekipmanlarındaki, yazılımdaki, e-mail gönderimindeki ya da internetteki teknik sorunlar veya hat yoğunluğu teknik sorunlarındandan sorumlu değildir. 

 1. Katılımcılar, Promosyon ile ilişkili olan formu doldurmaları halinde aşağıda belirtilenleri içeren bir gönderi iletmemeyi kabul ve garanti eder:

(a) nefret, tehdit veya pornografik içerikli; şiddet içeren, veya çıplaklık yahut açıkça veya nedensiz şiddet içeren tüm gönderiler;

(b) herhangi bir kanunu, tüzük yönetmeliğini veya düzenlemeyi (bunlarla sınırlı olmamak üzere ihracat kontrolünü düzenleyen, tüketici haklarını koruyan, haksız rekabet, ayrımcılık karşıtlığı veya yanlış reklama dair tüm düzenlemeler) ihlal eden veya karalayıcı, iftira niteliğinde, nefret içeren, herhangi bir din yahut ırka karşı önyargılı ya da saldırganlık içeren; herhangi bir kişiyi, birliği veya şirketi usulsüz tehdit veya taciz eden veya etme olarak yorumlanabilecek her türlü içerik;

(c) herhangi bir ticari veya imalatçı firma veya katılımcıya herhangi bir şekilde sponsorluk yapan üçüncü partiler yararına her türlü içerik, 

(ç) başka bir adresi, e-mail adresini, ulaşım bilgilerini veya telefon numarasını referans olarak gösteren her türlü bilgi;

(d) veya herhangi bir bilgisayar virüsünü, solucanı yahut bilgisayara zarar verebilecek diğer tüm program ve dosyalar.


Organizatörün Hakları


 1. Katılımcılar Promosyona katılarak, Organizatöre katılımcıların kendileri tarafından sunulan isim ve/veya fotoğraf ve/veya içerikleri önceden katılımcılara bildirmeksizin ve katılımcıların bu materyaller üzerinde mülkiyet veya benzer türde bir bedel hakkı olmaksızın reklam, ticari ve/veya tanıtım amaçlı olarak kullanma hakkını verir. 

 1. Organizatör, tamamen kendi takdir yetkisini haiz olmak üzere, Promosyon işleyişi, Promosyon sürecine karıştığı ortaya çıkan ya da karıştığından şüphelenilen tüm katılımcıları diskalifiye etme hakkına sahiptir. Organizatör söz konusu Şartlar ve Yükümlülükleri çiğnediği veya ihlal ettiği şüphesi bulunan herkesin katılımını sona erdirme hakkına sahiptir ve Organizatör, bahse konu İçerik ve Promosyona başvuru sürecine yönelik hileli veya zarar verici her türlü eyleme karşı yasal yollara başvurma hakkını haizdir. 

 1. Organizatörün kararları, katılımcıların belirlenmesi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Promosyonun her alanında kesin olup, son karar merciidir. Hiçbir sorgu, yazışma veya müracaat Organizatörün kararı açısından dikkate alınmayacaktır.

Teknik Gereklilikler


 1. Organizatör hiçbir hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işleyiş ve aktarmada gecikme, iletişim hatlarında oluşacak bir arıza, hırsızlık yahut imha; kullanıcı veya üye iletişim kanallarına  yetkisiz erişim veya değiştirme yahut telekomünikasyon ağı veya kanallarında herhangi bir problem ya da teknik sıkıntılar, bilgisayar çevrimiçi sistemleri, sunucuları veya sağlayıcıları, bilgisayar ekipmanları, yazılım, internet ve/veya telekomünikasyon ağlarında teknik problemler veya hat yoğunluğu sebebi ile e-mail hesaplarında arıza halinde sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. Organizatör, mümkün olan tüm çabayı göstermesine rağmen etkinliğin planlandığı şekilde yürütülmesinin mümkün olmamasına sebep olan,  bilgisayarda herhangi bir virüs, hata, üzerinde oynanma, yetkisiz müdahale, hile, teknik arızalar veya kontrolü dışında olan diğer tüm sebepler gibi teknik anlamda müdahale veya bozulma hallerinde Promosyon üzerinde değişiklik yapma, Promosyonu durdurma veya iptal etme hakkını haizdir.