MR.DIY COVID-19 Antigen Rapid Test (West Malaysia)


MR.DIY CLUNGENE, SEJOY and BioDetect COVID-19 Rapid Antigen Test Kit (West Malaysia)

Great news! MR.DIY is now selling CLUNGENE, SEJOY and Biodetect COVID-19 Rapid Antigen Test Kit at your convenience for only RM3.00 (WM) each!

The test kit is user-friendly, non-invasive and it can be self-administered.

Duration:
13 Jan 2023 - While Stocks Last

For Bulk Purchase Order, visit:
www.mrdiy.co/covid19testkit


*While stocks last
*In-stores onlyFAQ (English)

1. What brand and type of COVID-19 Rapid Test Kit MR.DIY Group is selling?
Currently MR.DIY & MR.TOY is selling the CLUNGENE, SEJOY and Biodetect COVID-19 Rapid Antigen Test Kit.
 
2. How much are the COVID-19 Rapid Test Kit?
The COVID-19 Rapid Antigen Test Kit is priced at RM3.00 (WM) / RM1.90 (EM) per unit.
 
3. Where can I buy the COVID-19 Rapid Test Kit?
You can buy them at any MR.DIY & MR.TOY stores near you. While stocks last.
 
4. Do I need to provide any information upon purchase of the COVID-19 Rapid Test Kit?
Yes. All customer details are to be provided by the instruction of the Medical Devices Authority (MDA) for recording purposes only. Any incomplete information can be fined by the MDA. All Personal Data Privacy Act Policies will be in place to protect your personal data. These details are required to be provided upon your purchase: 
  • Name
  • Contact number
  • IC / passport no
  • Quantity purchased 
  • Signature
 
5. Is the COVID-19 Rapid Test Kit safe to use?
Yes. The CLUNGENE, SEJOY and Biodetect COVID-19 Rapid Antigen Test Kit is safe to use as approved by the Ministry of Health's Medical Device Authority (MDA). Additionally, MR.DIY & MR.TOY have been authorised to sell the COVID-19 Rapid Antigen Test Kit by the authority.

6. Can I buy the COVID-19 Test Kit in bulk?
Yes. For bulk purchase order, please visit www.mrdiy.co/covid19testkit.

 

FAQ (BM)

1. Apakah jenama dan jenis Kit Ujian Kendiri COVID-19 yang dijual oleh MR.DIY Group?
Pada masa ini MR.DIY dan MR.TOY menjual Kit Ujian Kendiri COVID-19 CLUNGENE, SEJOY dan Biodetect.
 
2. Berapakah harga Kit Ujian Kendiri COVID-19?
Kit Ujian Kendiri COVID-19 CLUNGENE, SEJOY dan Biodetect berharga RM3.00 (Semenanjung Malaysia) / RM1.90 (Sabah & Sarawak) seunit.
 
3. Di manakah saya boleh membeli Kit Ujian Kendiri COVID-19?
Anda boleh membelinya di mana-mana cawangan MR.DIY dan MR.TOY berhampiran anda di seluruh Malaysia. Sementara stok masih ada. 
 
4. Adakah saya perlu memberikan sebarang maklumat semasa membeli Kit Ujian Kendiri COVID-19?
Ya. Semua butiran pelanggan hendaklah diberikan mengikut arahan Pihak Berkuasa Peranti Perubatan / Medical Device Authority (MDA) untuk tujuan rekod sahaja. Sebarang maklumat yang tidak lengkap boleh didenda oleh MDA. Semua Polisi Akta Privasi Data Peribadi akan disediakan untuk melindungi data peribadi anda. Butiran seperti berikut diperlukan semasa pembelian:
  • Nama
  • Nombor telefon
  • Nombor kad pengenalan (IC) / pasport
  • Kuantiti pembelian
  • Tandatangan
 
5. Adakah Kit Ujian Kendiri COVID-19 selamat digunakan?
Ya. Kit Ujian Kendiri COVID-19 ini adalah selamat seperti yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (MDA). MR.DIY dan MR.TOY telah diberi kebenaran untuk menjual Kit Ujian kendiri COVID-19 CLUNGENE, SEJOY dan Biodetect ini daripada pihak berkuasa.


6. Berapa cepat saya boleh mendapatkan keputusan daripada Kit Ujian Kendiri COVID-19?
Ya. Untuk pesanan pembelian pukal, sila layari www.mrdiy.co/covid19testkit.